Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 1. Uchwała Nr XX/107/95 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 grudnia 1995r.
  w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 40-lecia (ob. Nad Jarem) w Ostródzie - rysunek
  [Dz.. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 4, poz.33 z dnia 5.02.1996r.]
 2. Uchwała Nr XXXII/187/97 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 marca 1997r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - w obszarze G75UZ - rysunek
  [Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 17, poz. 219 z dnia 30.05.1997r.
 3. Uchwała Nr XLV/293/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 marca 1998r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy - rysunek, rysunek 2, rysunek 3  legenda
  [Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 9, poz.119 z 30.04.1998r.]
 4. Uchwała Nr II/17/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 listopada 1998r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Plebiscytowe 2 w Ostródzie - rysunek
  [Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 34, poz. 468 z dnia 29.12.1998r.]
 5. Uchwała Nr XI/89/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 września 1999r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Jaracza - rysunek 1, rysunek 2
  [Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 64, poz. 1090 z 4.10.1999r.]
 6. Uchwała Nr X/74/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 czerwca 1999r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy - rysunek 1, rysunek 2, rysunek 3
  [Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 45, poz. 861 z 20.07.1999r.]
 7. Uchwała Nr X/75/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 czerwca 1999r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze - rysunek, rysunek 2, rysunek 3
  [Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 45, poz. 862 z 20.07.1999r.]
 8. Uchwała Nr XVII/123/2000 z dnia 5 kwietnia 2000 r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy - rysunek
 9. Uchwała Nr XVIII/138/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 kwietnia 2000r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza - rysunek 1, rysunek 2, rysunek 3, rysunek 4
  [Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 32, poz. 483 z 29.05.2000r.]
 10. Uchwała Nr XVIII/139/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 kwietnia 2000r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska-Gizewiusza w Ostródzie - rysunek, rysunek 2
  [Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 32, poz. 484 z 29.05.2000r.]
 11.  Uchwała Nr XVIII/140/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 kwietnia 2000r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie - rysunek 1, rysunek 2, rysunek 3, rysunek nr 4
  [Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 32, poz. 485 z 29.05.2000r.]
 12. Uchwała Nr XVIII/141/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 kwietnia 2000r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze komunikacji kolejowej
  [Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 32, poz. 486 z 29.05.2000r.]  -rysunek, rysunek 2, rysunek 3
 13. Uchwała Nr XXII/165/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 października 2000r.
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie, dotyczącej terenów oznaczonych symbolami A i B /rejon ul. Łódzkiej/ - rysunek 1
   
  [Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 74, poz. 918 z 27.11.2000r.]
 14. Uchwała Nr XLVIII/292/2002 z dnia 18 września 2002 r.
  w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy - w rejonie ul. Roji - rysunek I część, rysunek II część
 15. Uchwała Nr IX/63/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie Osiedla Drwęckiego Mrongowiusza - rysunek
 16.  Uchwała Nr IX/64/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach nr: 1, 8, 9.- rysunki
  [Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 85, poz. 1247 z 17.06.2003r.]
 17.  Uchwała Nr XXXVII/291/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w kwartale ulic: Stefana Czarnieckiego, Władysława Jagiełły, Seweryna Pieniężnego i Tadeusza Kościuszki- „Białe Koszary”. - rysunek
  [Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 70, poz. 976 z 10.06.2005r.]
 18. Uchwała Nr XIV/93/2003
   w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G 75 UZ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy w obszarze US 13
  - rysunek
 19. Uchwała Nr XXIII/170/2004
   w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza w obszarze oznaczonym symbolem MN5 
    - rysunek
 20. Uchwała Nr XXIII/171/2004 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy w rejonie ulicy Roji
  - rysunek
 21. Uchwała Nr XXIII/172/2004 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy w części obszaru oznaczonym symbolem US 19 
  - rysunek
 22. Uchwała Nr XXVI/198/2004 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy w obszarach: S6KP1, S6US7, S6US9 i S6MU6 
  - rysunek
 23. Uchwała Nr XXVI/199/2004 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych nr: 1, 8 i 9
    -rysunek
 24. Uchwała Nr XXXI/236/2004 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie
    - rysunek
 25. Uchwała Nr XLI/315/2005
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G75 UZ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy w obszarze US13 
  - rysunek , rysunek 2
 26. Uchwała Nr XLI/316/2005
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza, w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów, obszaru śródmieścia i w obrębie ulicy Stefana Jaracza.
  - rysunek , rysunek nr 2 , rysunek 3
 27. Uchwała Nr XLIII/330/2005 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów – tereny oznaczone symbolami:UT1 i D1 oraz w obrębie osiedla Witosa – tereny oznaczone symbolami: UT1, UT2, UT3, UT4 i D1 
    -  załącznik graficzny nr 1
 28. Uchwała Nr LIII/384/2006 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze. 
  - rysunek
 29. Uchwała Nr LX/400/2006
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - osiedle 40-lecia obszar Nad Jarem 
  - rysunek
 30. Uchwała Nr LX/401/2006 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w rejonie ulic Olsztyńska-Gizewiusza
  - rysunek
 31. Uchwała Nr LX/402/2006 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza 
  - rysunek
 32. Uchwała Nr VII/35/2007 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza, obszaru śródmieścia, w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów i w obrębie ulicy Stefana Jaracza.
  - rysunek , rysunek nr 2 , rysunek nr 3 , rysunek nr 4 
 33. Uchwała Nr XII/73/2007 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla 40-lecia obszar „Nad Jarem”. 
    -rysunek
 34. Uchwała Nr XII/74/2007 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie.  -rysunek
 35. Uchwała Nr XXI/129/2008 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w rejonie ulic Olsztyńska-Gizewiusza 
   - rysunek
 36. Uchwała Nr XXVIII/164/2008 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie ulicy Stefana Jaracza.
  - rysunek
 37. Uchwała Nr XXVIII/165/2008 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla 40-lecia obszar „Nad Jarem”.
   - rysunek
 38. Uchwała Nr XXXI/190/2008 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  - rysunek
 39. Uchwała Nr XXXI/191/2008 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza. 
  - rysunek
 40. Uchwała Nr XXXI/192/2008 
  w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Jaracza 
  - rysunek
 41. Uchwała Nr XXXV/217/2009 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy
  - rysunek
 42. Uchwała Nr XLII/244/2009 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
  - rysunek
 43. Uchwała Nr XLII/245/2009 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy.
    - rysunek
 44. Uchwała Nr XLII/246/2009 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie. 
  - rysunek
 45. Uchwała Nr XLIV/254/2009 -
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych: 1, 8, 9.
   - rysunek
 46. Uchwała Nr XLIV/255/2009 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska-Gizewiusza w Ostródzie.
    - rysunek
 47. Uchwała Nr L/287/2010 Rady Miejskiej 
  w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy.
 48. Uchwała Nr LV/314/2010 
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze. 
   
 49. Uchwała Nr XI/67/2011 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Jaracza
 50. Uchwała Nr XV/77/2011  z dnia 29 listopada 2011 r
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze
 51. Uchwała Nr XXVIII/144/2012
   w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie 
 52. Uchwała Nr LIII/273/2014
   w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego).
 53. Uchwała Nr LIII/274/2014
   w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (w rejonie ulicy Adama Mickiewicza).
 54. Uchwała Nr LIII/275/2014 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (w rejonie Placu Tysiąclecia PP).
 55. Uchwała Nr LIII/276/2014
   w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (w rejonie ulic: Józefa Sowińskiego, Spichrzowej i Adama Mickiewicza).
 56. Uchwała Nr LIII/277/2014 
  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza.
 57. Uchwała Nr XXV/168/2016
  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy dla obszaru dawnej jednostki wojskowej "Czerwone Koszary"
 58. Uchwała Nr XLVI/337/2018
  Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie miasta Ostróda
 59. Uchwała Nr L/355/2018
  Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy
 60. Uchwała Nr LI/366/2018
  Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza
 61. Uchwała Nr VIII/60/2019
  Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów
 62. Uchwała Nr VIII/61/2019
  Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w sąsiedztwie: ul. Grunwaldzkiej i ul. Piastowskiej oraz terenu szpitala
 63. Uchwała Nr IX/66/2019
  Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy - pasaż
 64. Uchwała Nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza   rysunek