Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Wnioski i interpelacje Radnych

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Interpelacja Anny Monist Radnej Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie otwartego konkursu ofert z dnia 25 listopada 2020 r. na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku budżetowym 2021, zadania nr 3 polegającego na „świadczeniu w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w miejscu ich zamieszkania” więcej »