Wersja obowiązująca z dnia

Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych

Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych

 

 

Skład Ostródzkiej Rady Organizacji Pozarządowych utworzony na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2023 r.

 

Lp.

Nazwisko
i imię

Funkcja

Organizacja

1.

Monist Anna

annamonist@gmail.com

Przewodnicząca

Stowarzyszenie na rzecz Jakości Opieki Medycznej

2.

Malecka Wioletta

wiolla130@wp.pl

Sekretarz

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

3.

Ferens-Paszkiewicz Renata

Członek

Klub Plastyka Amatora

4.

Lipińska Teresa

Członek

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im.J.Pelczarskie w Ostródziej

5.

Podgórska Iwona

Członek

ARS et LIBER

6.

Redko Krystyna

Członek

Ostródzkie Towarzystwo „AMAZONKI”

7.

Kołodziejski Andrzej

Członek

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

 

Adres do korespondencji OROP:

Ostródzka Rada Organizacji Pozarząowych

ul. Jana III Sobieskiego 9/224

14-100 Ostróda