Wersja obowiązująca z dnia

Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych

Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych

17 czerwca 2021 r. utworzyła się OROP w składzie:

1. Katarzyna Domeradzka-  Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej- przewodnicząca OROP, e-mail: kasia-krol7@wp.p

2. Kamila Włodarska- PSONI- sekretarz, e-mail: wlodarska_kamila@wp.pl

3. Wioletta Malecka- UTW

4. Krystyna Redko- Amazonki

5. Jolanta Długowska- PKPS

6. Mariola Śliwa- Ars et Liber

7. Joanna Jaskółowska- Stowarzyszenie "... by Świat usłyszał

Adres do korespondencji OROP:

Ostródzka Rada Organizacji Pozarząowych

ul. Jana III Sobieskiego 9/224

14-100 Ostróda