Wersja obowiązująca z dnia

Budżet

Uchwała Nr XVI/99/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Ostródy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
Uchwała Nr XXVI/136/2012 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Opinie RIO