Wersja obowiązująca z dnia

Rejestry, wykazy, ewidencje

  • REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH -do wglądu w UM - Wydział Spraw Obywatelskich
  • REJESTR WYDANYCH LICENCJI NA TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ - do wglądu w UM - Wydział Spraw Obywatelskich
  • REJESTR INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA - do wglądu w UM - Wydział Spraw Obywatelskich
  •  REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

        

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Ostróda na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 75, ze zm.), przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a powołanej ustawy https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow