Wersja obowiązująca z dnia

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Ostródzie

Struktura organizacyjna, Stanowiska, Kontakt

 

BURMISTRZ MIASTA

Burmistrz Miasta

Zbigniew Michalak

89 642 94 00 

um@um.ostroda.pl   

p.217

Burmistrz przyjmuje Interesantów we wtorki w godz. 13.00 – 15.00

po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 00, p.219

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Pierwszy Zastępca Burmistrza Zenon Kastrau 89-642 94 00 um@um.ostroda.pl    p.216
Drugi Zastępca Burmistrza Artur Gromko 89-642-94-00 um@um.ostroda.pl  p.220

Zastępca Burmistrza przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków

we wtorki w godz. 13.00 – 15.00

 po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 00, p.219

SEKRETARZ MIASTA

Sekretarz

Elżbieta Socha

89 642 94 82

um@um.ostroda.pl 

p.101

SKARBNIK

Skarbnik Miasta

Wioletta Palmowska

89 642 94 13

um@um.ostroda.pl 

p.121

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Referatu

Karol Duda

89 642 94 50

um@um.ostroda.pl

p.101

Pomoc administracyjna  

Zuzanna Maj

89 642 94 50

um@um.ostroda.pl

p.219

Archiwista    

Ewa Brzózka

89 642 94 86

um@um.ostroda.pl

p.208

Podinspektor ds obsługi interesantów   

Jolanta Jamruszkiewicz

89 642 94 00

um@um.ostroda.pl

p.119

Inspektor ds. obsługi kancelarii i interesantów Jolanta Obałek-Żukowska 89-642-94-20 um@um.ostroda.pl p.119

Informatyk

Łukasz Syga

89 642 94 43

um@um.ostroda.pl 

p.021

Informatyk

Rafał Rafalski

89 642 94 44

um@um.ostroda.pl 

p.021

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału

Izabela Długosz

89 642 94 29

um@um.ostroda.pl 

p.102

Inspektor ds. dowodów osobistych

Beata Wiśniewska

89 642 94 14

um@um.ostroda.pl 

p.104

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Anna Gęstwicka

89 642 94 55

um@um.ostroda.pl 

p.105

Inspektor ds. dowodów osobistych

Magdalena Kosecka

89 642 94 54

um@um.ostroda.pl 

p.104

Inspektor ds. ewidencji ludności

Łukasz Kalwiński

89 642 94 56

um@um.ostroda.pl 

p.103

Inspektor ds. ewidencji ludności Natalia Subocz 89 642 94 57 um@um.ostroda.pl  p.103

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 

Anita Titz

89 642 94 85

um@um.ostroda.pl 

p.105

WYDZIAŁ  FINANSOWO-BUDŻETOWY

Zastępca Skarbnika

Monika Wojtas

89 642 94 36

um@um.ostroda.pl 

p.122

Inspektor ds. wymiaru podatków

Anna Małkowska

89 642 94 38

um@um.ostroda.pl 

p.124

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Lidia Welenc

89 642 94 12

um@um.ostroda.pl 

p.125

Podinspektor ds. wymiaru podatku

Anna Bober

89 642 94 37

um@um.ostroda.pl 

p.123

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Barbara Roszkiewicz

89 642 94 09

um@um.ostroda.pl 

p.123

Kierownik referatu ds. wymiaru i kontroli podatkowej

Joanna Szaniawska

89 642 94 46

um@um.ostroda.pl 

p.118

Inspektor ds. windykacji

Edyta Siemionow

89 642 94 67

um@um.ostroda.pl 

p.120

Inspektor ds. księgowości budżetowj

Paulina Załęgowska

89 642 94 62

um@um.ostroda.pl 

p.111

Podinspektor  ds. księgowości budżetowej Maria Madejek

89 642 94 62

um@um.ostroda.pl 

p.111

Inspektor ds. podatku VAT

Anna Kwiatek

89 642 94 11

um@um.ostroda.pl

p.125

Kierownik referatu ds. windykacji i ewidencji dochodów

Monika Wójcik

89-642-94-67

um@um.ostroda.pl

p. 120

Inspektor ds. płac Magdalena Dziekan   um@um.ostroda.pl  
Podinspektor  ds. księgowości budżetowej Joanna Malinowska   um@um.ostroda.pl  

WYDZIAŁ INWESTYCJI

Naczelnik Wydziału

Łukasz Żarkiewicz

89 642 94 52

um@um.ostroda.pl 

p.301

Inspektor ds. realizacji inwestycji

Agnieszka Rogulska

89 642 94 16

um@um.ostroda.pl

p.301

Inspektor ds. realizacji inwestycji

Leszek Piotrowski

89 642 94 59

um@um.ostroda.pl

p.301

Inspektor ds. inwestycji

Paulina Zabrocka

89-642-94-26

um@um.ostroda.pl

p. 301

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik Wydziału

Beata Janowiak

89 642 94 18

um@um.ostroda.pl

p.304

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Izabela Belowska

89 642 94 33

um@um.ostroda.pl

p.307

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Wioletta Pietkiewicz 89 642 94 83 um@um.ostroda.pl p.307

Inspektor ds. infrastruktury drogowej

Krystian Cichorek

89 642 94 73

um@um.ostroda.pl

p.303

Inspektor ds. infrastruktury drogowej

Magdalena Zumbrzycka

89 642 94 60

um@um.ostroda.pl

p.303

Inspektor ds. Mieszkalnictwa Komunalnego

Inez Romańska-Gubernat

89-642-94-81

um@um.ostroda.pl

p. 305

Inspektor ds. Mieszkalnictwa Komunalnego Anna Gonera 89-642-94-81 um@um.ostroda.pl p. 305

Inspektor ds. ochrony środowiska

Sylwester Karczewski

89-642-94-88

um@um.ostroda.pl

p. 305

Inspektor ds. ochrony środowiska Natalia Smolińska 89-642-94-17 um@um.ostroda.pl 307

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału

Małgorzata Nowicka

89 642 94 23

um@um.ostroda.pl

p.201G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Jarosław Halman

89 642 94 72

um@um.ostroda.pl

p.203G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Dagmara Wereda

89 642 94 71

um@um.ostroda.pl

p.204G

Inspektor ds. gospodarki gruntami 

Katarzyna Zakrzewska

89 642 94 69

um@um.ostroda.pl

p.202G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Konrad Nalewajko

89 642 94 24

um@um.ostroda.pl

p.202G

Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Henryk Stramski

89 642 94 70

um@um.ostroda.pl

p.202G

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Ilona Rybarkiewicz 89-642-94-22 um@um.ostroda.pl  p. 204 G

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Naczelnik Wydziału

Bożena Ratajczyk

89 642 94 08

um@um.ostroda.pl

p.113

Inspektor ds. oświatowych

Agnieszka Andrzejewska

89 642 94 47

um@um.ostroda.pl

p.118

Inspektor ds. oświatowych

Piotr Gorzelewski

89 642 94 45

um@um.ostroda.pl

p.114

Inspektor ds. społecznych

Małgorzata Nastula

89 642 94 42

um@um.ostroda.pl

p.115

Inspektor ds. finansowych

Beata Sadokierska

89 642 94 27

um@um.ostroda.pl

p.116

Inspektor ds. społecznych

Anna Nowosad

89 642 94 74

um@um.ostroda.pl 

p.115

WYDZIAŁ ROZWOJU LOKALNEGO I PROMOCJI

Naczelnik Wydziału

Jolanta Gadomska

89 642 94 06

um@um.ostroda.pl

p.215

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Rafał Włodarski

89 642 94 41

um@um.ostroda.pl

p.302

Inspektor ds. promocji i rozwoju turystyki

Paweł Krupiński

89 642 94 64

um@um.ostroda.pl

p.215a

Podinspektor ds. promocji i rozwoju turystyki

Marta Pietrykowska

89 642 94 64

um@um.ostroda.pl

p.215a

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Aniela Danowska 89 642 94 68 um@um.ostroda.pl p. 107

Z-ca kierownika

Magdalena Kaliszewska

89 642 94 80

um@um.ostroda.pl

p.106

Inspektor

Dorota Kubacka

89 642 94 25

um@um.ostroda.pl

p.110

BIURO OBSŁUGI RADY

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Dudzin

89 642 94 58

 

p. 214

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Damian Augustyniak

89 642 94 21

rada@um.ostroda.pl

p.214

Pomoc administracyjna

Bożena Gruszecka

89 642 94 21

rada@um.ostroda.pl

p.214

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik Biura

Karol Żurański

89 642 94 39

um@um.ostroda.pl

p.207

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Czerniak

89 642 94 77

um@um.ostroda.pl

p.206

Inspektor ds. zamówień publicznych

Sara Białek

89-642-94-63

um@um.ostroda.pl

p.210

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA

Audytor Wewnętrzny

Magdalena Klukowska

89 642 94 32

um@um.ostroda.pl

p.209

Inspektor ds. Kontroli

Magdalena Blank

89 642 94 40

um@um.ostroda.pl

p.204G

SAMODZIELNE STANOWISKA

Radca Prawny UM

Michał Korwek

 

um@um.ostroda.pl 

p.212

Inspektor ds. kadr

Ewa Legucka

89 642 94 05

um@um.ostroda.pl 

p.213

Inspektor ds. Ochrony Danych

Jacek Pietrzyk

89 642 94 30

um@um.ostroda.pl

p.016

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

Komendant Straży Miejskiej

Andrzej Bartnicki

89 642 94 07

um@um.ostroda.pl

 

Komenda Straży Miejskiej CENTRALA

 

89 646 30 00

986 (bezpłatny)

um@um.ostroda.pl

Wejście od zewnętrznej strony budynku

Zastępca Komendanta

Robert Kwiatek

89 642 94 35

   
Referent ds. administracyjno-kancelaryjnych Dorota Mickiewicz 89 642 94 35    

Naczelnik

Marek Margalski

     

Starszy Inspektor

Jacek Kamiński

     

Starszy Inspektor

Robert Sack

     

Starszy Inspektor

Jarosław Strzelec

     

Starszy Inspektor

Leopold Skrzypczyński

     

Inspektor

Wojciech Wiśniewski

     

Młodszy specjalista

Agata Michałowska

     

Strażnik

Ewelina
Graw

     
Aplikant Łukasz Ściepko      
Aplikant Piotr Drapiński      
Aplikant Dominik Matusiewicz      

DYŻURKA

Dozór

Pracownicy Gospodarczy

 

89 642 94 31

 

p.101