Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Artur Kubacki

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Ostródzie

Struktura organizacyjna, Stanowiska, Kontakt

 

BURMISTRZ MIASTA

Burmistrz Miasta

Zbigniew Michalak

89 642 94 00 

um@um.ostroda.pl   

p.217

Burmistrz przyjmuje Interesantów we wtorki w godz. 13.00 – 15.00

po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 00, p.219

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Zastępca Burmistrza

Agnieszka Majewska- Pawełko

89 642 94 00 

um@um.ostroda.pl   

p.216

Zastępca Burmistrza przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków

we wtorki w godz. 13.00 – 15.00

 po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 00, p.219

SEKRETARZ MIASTA

Sekretarz

Arkadiusz Kubalewski

89 642 94 82

um@um.ostroda.pl 

p.220

SKARBNIK

Skarbnik Miasta

Marta Bożęcka

89 642 94 13

um@um.ostroda.pl 

p.121

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu

Sara Białek

89 642 94 50

um@um.ostroda.pl 

p.219

Inspektor ds. kadr

Ewa Legucka

89 642 94 05

um@um.ostroda.pl 

p.213

Inspektor ds.obsługi kancelarii i interesantów

Magdalena Kosecka

89 642 94 20

um@um.ostroda.pl

p.219

Punkt Obsługi Interesanta

Jolanta Jamruszkiewicz

89 642 94 00

um@um.ostroda.pl

p.119

Archiwista    

Ewa Brzózka

89 642 94 00

um@um.ostroda.pl

p.119

Informatyk     

Łukasz Syga

89 642 94 43

um@um.ostroda.pl

p.021

Informatyk     

Rafał Rafalski

89 642 94 44

um@um.ostroda.pl

p.021

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału

Izabela Długosz

89 642 94 29

um@um.ostroda.pl 

p.102

Inspektor ds. dowodów osobistych

Beata Wiśniewska

89 642 94 14

um@um.ostroda.pl 

p.103

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Anna Gęstwicka

89 642 94 55

um@um.ostroda.pl 

p.105

Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Małgorzata Lipowiecka

89 642 94 54

um@um.ostroda.pl 

p.105

Inspektor ds. ewidencji ludności

Łukasz Kalwiński

89 642 94 56

um@um.ostroda.pl 

p.104

Inspektor ds. ewidencji ludności     

Adriana Kordalska

89 642 94 57

um@um.ostroda.pl 

p.105

WYDZIAŁ  FINANSOWO-BUDŻETOWY

Zastępca Skarbnika

Malwina Gudaczewska

89 642 94 15

um@um.ostroda.pl 

p.122

Inspektor ds. wymiaru podatków

Anna Małkowska

89 642 94 38

um@um.ostroda.pl 

p.124

Podinspektor ds. obsługi kasy

Lidia Welenc

89 642 94 11

um@um.ostroda.pl 

p.111

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Małgorzata Nagadowska

89 642 94 66

um@um.ostroda.pl 

p.120

Podinspektor  ds. księgowości budżetowej

Jolanta Ziółkowska

89 642 94 76

um@um.ostroda.pl 

p.125

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Monika Wojtas

89 642 94 36

um@um.ostroda.pl 

p.111

Inspektor ds. wymiaru podatków

Joanna Szaniawska

89 642 94 09

um@um.ostroda.pl 

p.123

Inspektor ds. windykacji

Magdalena Blank

89 642 94 67

um@um.ostroda.pl 

p.124

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wioletta Palmowska

89 642 94 36

um@um.ostroda.pl 

p.125

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Anna Nowosad

89 642 94 65

um@um.ostroda.pl 

p.120

Inspektor ds. księgowości budżetowj

Paulina Załęgowska

89 642 94 62

um@um.ostroda.pl 

p.111

Inspektor ds. podatku VAT Anna Kwiatek 89 642 94 36 um@um.ostroda.pl p.125

WYDZIAŁ INWESTYCJI

Naczelnik Wydziału

Łukasz Żarkiewicz

89 642 94 52

um@um.ostroda.pl 

p.301

Inspektor ds. realizacji inwestycji

Wojciech Spittal

89 642 94 16

um@um.ostroda.pl

p.301

Inspektor ds. realizacji inwestycji

Leszek Piotrowski

89 642 94 59

um@um.ostroda.pl

p.301

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik Wydziału

Sylwia Zambrzycka

89 642 94 61

um@um.ostroda.pl

p.305

Inspektor ds. ochrony środowiska

Beata Janowiak

89 642 94 18

um@um.ostroda.pl

p.304

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Izabela Belowska

89 642 94 33

um@um.ostroda.pl

p.307

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Grażyna Petka

89 642 94 17

um@um.ostroda.pl

p.307

Inspektor ds. infrastruktury drogowej Krystian Cichorek 89 642 94 89 642 94 60 p.304

Inspektor ds. infrastruktury drogowej

Magdalena Zumbrzycka

89 642 94 60

um@um.ostroda.pl

p.304

         
         
         

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału

Małgorzata Nowicka

89 642 94 23

um@um.ostroda.pl

p.201G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Jarosław Halman

89 642 94 72

um@um.ostroda.pl

p.203G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Dagmara Wereda

89 642 94 71

um@um.ostroda.pl

p.204G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami 

Katarzyna Zakrzewska

89 642 94 69

um@um.ostroda.pl

p.202G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Konrad Nalewajko

89 642 94 24

um@um.ostroda.pl

p.202G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Anna Margalska

89 642 94 22

um@um.ostroda.pl

p.204G

Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Henryk Stramski

89 642 94 70

um@um.ostroda.pl

p.202G

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Naczelnik Wydziału

Bożena Ratajczyk

89 642 94 08

um@um.ostroda.pl

p.113

Inspektor ds. finansowych

Jolanta Wieczorek-Werbel

89 642 94 27

um@um.ostroda.pl

p.116

Inspektor ds. oświatowych

Agnieszka Andrzejewska

89 642 94 47

um@um.ostroda.pl

p.114

Inspektor ds. oświatowych

Piotr Gorzelewski

89 642 94 45

um@um.ostroda.pl

p.115

Inspektor ds. społecznych

Wioletta Pietkiewicz

89 642 94 74

um@um.ostroda.pl

p.115

Referent ds. kultury i sportu

Małgorzata Nastula

89 642 94 42

um@um.ostroda.pl

p.115

WYDZIAŁ MONITOROWANIA, PLANOWANIA I ROZWOJU

Naczelnik Wydziału

 

89 642 94 19

um@um.ostroda.pl

p.215

Inspektor ds. komunikacji społecznej

Karol Duda

89 642 94 64

um@um.ostroda.pl

p.215a

Inspektor ds. gromadzenia i analizy danych

Mariusz Szymczyk

89 642 94 64

um@um.ostroda.pl

p.215a

Inspektor ds. komunikacji społecznej

Paweł Krupiński

89 642 94 64

um@um.ostroda.pl

p.215a

REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO

Kierownik Referatu

Jolanta Gadomska

89 642 94 06

um@um.ostroda.pl

p.306

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Rafał Włodarski

89 642 94 41

um@um.ostroda.pl

p.302

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Przemysław Prella

89 642 94 48

um@um.ostroda.pl

p.302

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Ewa Gubernat

89 642 94 68

um@um.ostroda.pl

p.107

Z-ca kierownika

Aniela Danowska

89 642 94 80

um@um.ostroda.pl

p.106

Inspektor

Dorota Kubacka

89 642 94 25

um@um.ostroda.pl

p.110

BIURO OBSŁUGI RADY

Kierownik Biura

   

rada@um.ostroda.pl

p.214

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Natalia Orzechowska

89 642 94 21

rada@um.ostroda.pl

p.214

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Damian Augustyniak

89 642 94 21

rada@um.ostroda.pl

p.214

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Katarzyna Jarzyło

89-642-94-21

rada@um.ostroda.pl

p. 214

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik Biura

Karol Żurański

89 642 94 39

um@um.ostroda.pl

p.207

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Magdalena Kaliszewska

89 642 94 77

um@um.ostroda.pl

p.206

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Audytor Wewnętrzny

Magdalena Klukowska

89 642 94 26

um@um.ostroda.pl

p.303

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

Małgorzata Borchert

89 642 94 63

um@um.ostroda.pl

p.210

SAMODZIELNE STANOWISKA

Radca Prawny UM

Michał Korwek

 

um@um.ostroda.pl 

p.209

Inspektor ds. Ochrony Danych

Jacek Pietrzyk

89 642 94 30

um@um.ostroda.pl

p.016

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

Komendant Straży Miejskiej

Andrzej Bartnicki

89 642 94 07

um@um.ostroda.pl

 

Komenda Straży Miejskiej CENTRALA

 

89 646 30 00

986 (bezpłatny)

um@um.ostroda.pl

Wejście od zewnętrznej strony budynku

Zastępca Komendanta

Robert Kwiatek

     

Naczelnik

Marek Margalski

     

Starszy Inspektor

Jacek Kamiński

     

Starszy Inspektor

Robert Sack

     

Starszy Inspektor

Jarosław Strzelec

     

Starszy Inspektor

Dariusz Jaskorzyński

     

Inspektor

Leopold Skrzypczyński

     

Młodszy Inspektor

Wojciech Wiśniewski

     

Młodszy Specjalista

Maciej Bigus

     

Młodszy Specjalista

Łukasz Czyżewski

     

Młodszy Strażnik

Agata Michałowska

     

 

 

     

DYŻURKA

Dozór

Pracownicy Gospodarczy

 

89 642 94 31

 

p.101