Ogłoszono przez Artur Kubacki

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Ostródzie

Struktura organizacyjna, Stanowiska, Kontakt

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA

 

Burmistrz Miasta

Burmistrz przyjmuje Interesantów w poniedziałki, po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 50.

Zbigniew Michalak

89 642 94 50 

um@um.ostroda.pl   

p.217

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

 

Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza przyjmuje Interesantów w poniedziałki, od godz. 12.00.

Agnieszka Majewska Pawełko

89 642 94 50 

um@um.ostroda.pl   

p.216

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

Sekretarz

Dorota Szczurowska

89 642 94 19

sekretarz@um.ostroda.pl

p.220

 

Inspektor ds. Informacji i Promocji Miasta

Paweł Krupiński

89 642 94 64

krupinski@um.ostroda.pl   

p.215a

 

Referat Obsługi Urzędu Miejskiego

Kierownik Referatu, Administracja

Magdalena Kaliszewska

89 642 94 77

m.kaliszewska@um.ostroda.pl

p.212

 

Inspektor ds. kadrowych

Ewa Legucka

89 642 94 05

legucka@um.ostroda.pl

p.213

Sekretariat

Sara Białek

89 642 94 50
 

sekretariat@um.ostroda.pl

p.219

Inspektor

Kancelaria     

Magdalena Kosecka

89 642 94 20

um@um.ostroda.pl

p.119

Podinspektor

Punkt Obsługi Interesanta

Jolanta Jamruszkiewicz

89 642 94 00

um@um.ostroda.pl

p.119

Punkt Obsługi Interesanta     

Ewa Brzózka

89 642 94 00

um@um.ostroda.pl

p.119

Zespół Obsługi Rady Miejskiej

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Natalia Orzechowska

89 642 94 21

rada@um.ostroda.pl

p.214

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Damian Augustyniak

89 642 94 21

rada@um.ostroda.pl

p.214

Zespół Techniczno-Informatyczny

Informatyk

Łukasz Syga

89 642 94 44

lukasz.syga@um.ostroda.pl

p.212

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Radca Prawny UM

Jarosław Golański

 

 

p.209

Radca Prawny UM

Michał Korwek

 

 

p.209

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 

Naczelnik Wydziału

Izabela Długosz

89 642 94 29

izabela.dlugosz@um.ostroda.pl

p.102

Inspektor ds. dowodów osobistych

Beata Wiśniewska

89 642 94 14

beata.wisniewska@um.ostroda.pl

p.105

Inspektor ds. ewidencji ludności     

Anita Titz

89 642 94 56

anita.ciesielka@um.ostroda.pl

p.106

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Wioletta Pietkiewicz

89 642 94 54

pietkiewicz@um.ostroda.pl

p.104

 

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Anna Gęstwicka

89 642 94 55

a.gestwicka@um.ostroda.pl

p.104

 

Inspektor ds. ewidencji ludności ds. ewidencjonowania działalności gospodarczej

Łukasz Kalwiński

89 642 94 57

kalwinski@um.ostroda.pl

p.104

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

Ewa Gubernat

89 642 94 68

usc@um.ostroda.pl   

p.108

Z-ca kierownika

Aniela Danowska

89 642 94 80

aniela.danowska@um.ostroda.pl

p.106

Inspektor

Dorota Kubacka

89 642 94 25

kubacka@um.ostroda.pl      

p.110

 

WYDZIAŁ  FINANSOWY

 

 

Skarbnik Miasta

Marta Bożęcka

89 642 94 13

skarbnik@um.ostroda.pl

p.121

Referat Księgowości Budżetowej

Kierownik Referatu

Małgorzata Nagadowska

89 642 94 66

nagadowska@um.ostroda.pl

p.120

Inspektor ds. obsługi kasowej

Anna Małkowska

89 642 94 12

 

p.111

Podinspektor ds. obsługi kasowej

Lidia Welenc

89 642 94 11

 

p.111

Inspektor ds. płac

Czesława Czyżewska

89 642 94 32

 

p.117

Podinspektor  ds. księgowości budżetowej

Jolanta Ziółkowska

89 642 94 76

 

p.125

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Zdzisława Kwasek

89 642 94 36

 

p.125

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Monika Wojtas

89 642 94 78

 

p.117

Referat Podatków i Opłat

Kierownik Referatu

Małgorzata Borchert

89 642 94 63

podatki@um.ostroda.pl

p.122

 

Inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości

Joanna Szaniawska

89 642 94 09

szaniawska@um.ostroda.pl

p.123

Inspektor ds. windykacji - podatek od nieruchomości osób fizycznych

Magdalena Blank

89 642 94 67

podatki@um.ostroda.pl

p.124

 

Podinspektor ds. wymiaru podatku Marzena Romanowska

89 642 94 38

podatki@um.ostroda.pl

p.124

Inspektor ds. dochodów budżetowych

Paulina Załęgowska

89 642 94 62

 

p.111

Inspektor ds. dochodów z majątku Gminy

Anna Nowosad

89 642 94 65

nowosad@um.ostroda.pl

p.123

 

Dorota Lange

89 642 94 38 podatki@um.ostroda.pl p.124

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

Naczelnik Wydziału 

 

89 642 94 60

 

p.304

Inspektor ds. inwestycji

Wojciech Spittal

89 642 94 16

spittal@um.ostroda.pl

p.301

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Grażyna Petka

89 642 94 17

petka@um.ostroda.pl

p.307

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Izabela Belowska

89 642 94 33

 

p.307

Inspektor ds. mieszkaniowych

Sylwia Zambrzycka

89 642 94 61

zambrzycka@um.ostroda.pl

p.305

Inspektor ds. ochrony środowiska

Beata Janowiak

89 642 94 18

janowiak@um.ostroda.pl

p.206

Inspektor ds. infrastruktury drogowej

Magdalena Zumbrzycka

89 642 94 59

m.zumbrzycka@um.ostroda.pl

p.301

Podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury drogowej Piotr Wawrzyniak     89 642 94 86 wawrzyniak@um.ostroda.pl p.301

Zespół Rozwoju Lokalnego

Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego

Jolanta Gadomska 89 642 94 06 gadomska@um.ostroda.pl p.306

Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego

Rafał Włodarski 89 642 94 41 wlodarski@um.ostroda.pl p.302

Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego

Przemysław Prella 89 642 94 48 prella@um.ostroda.pl p.302

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

Naczelnik Wydziału

Małgorzata Trzcińska

89 642 94 23

malgorzata@um.ostroda.pl

p.201G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Jarosław Halman

89 642 94 72

halman@um.ostroda.pl

p.203G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Dagmara Wereda

89 642 94 71

dagmara@um.ostroda.pl

p.204G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami 

Katarzyna Lewandowska

89 642 94 69

 

p.202G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami

Konrad Nalewajko

89 642 94 24

nalewajko@um.ostroda.pl

p.202G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Anna Margalska

89 642 94 22

anna.margalska@um.ostroda.pl

p.204G

Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Henryk Stramski

89 642 94 70

hstramski@um.ostroda.pl

p.202G

 

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Naczelnik Wydziału

Bożena Ratajczyk

89 642 94 08

ratajczyk@um.ostroda.pl

p.113

Inspektor ds. finansowych

Jolanta Wieczorek-Werbel

89 642 94 27

wieczorek@um.ostroda.pl

p.116

Inspektor ds. oświatowych

Kinga Zawadzka

89 642 94 47

kinga@um.ostroda.pl

p.115

Pełnomocnik ds. Organizacji  Pozarządowych

Pełnomocnik ds. Organizacji  Pozarządowych

Piotr Gorzelewski

89 642 94 45

gorzelewski@um.ostroda.pl

p.115

Samodzielne Stanowisko ds. Sportu, Turystyki i Promocji

Specjalista ds. Sportu, Turystyki i Promocji

 

89 642 94 74

 

p.114

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Karol Żurański

89 642 94 39

zuranski@um.ostroda.pl

p.207

 

ZESPÓŁ PEŁNOMOCNIKA DS.PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Pełnomocnik Burmistrza

Piotr Mrozowski

89 646 03 80 

pełnomocnik@um.ostroda.pl

Budynek MOPS

Inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnień

Adam Just

89 646 03 81

 

Budynek MOPS

Referent ds. profilaktyki

Małgorzata Nastula

89 646 03 82

 

Budynek MOPS

Referent

Ewa Pal

89 646 03 81

 

Budynek MOPS

 

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

 

Audytor Wewnętrzny

Wojciech Polakiewicz

89 642 94 26

audyt@um.ostroda.pl

p.303

Specjalista ds. kontroli finansowej

Anna Kwiatek

89 642 94 26

audyt@um.ostroda.pl

p.303

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor ds Ochrony Danych

Jacek Pietrzyk

89 642 94 30

 

 

 

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

 

Komendant Straży Miejskiej

Andrzej Bartnicki

89 642 94 07

 

 

Komenda Straży Miejskiej CENTRALA

 

89 646 30 00

986 (bezpłatny)

 

Wejście od zewnętrznej strony budynku