Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Artur Kubacki

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Ostródzie

Struktura organizacyjna, Stanowiska, Kontakt

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA

Burmistrz Miasta

Zbigniew Michalak

89 642 94 00 

um@um.ostroda.pl   

p.217

 

Burmistrz przyjmuje Interesantów we wtorki w godz. 13.00 – 15.00

 po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 00, p.219

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Zastępca Burmistrza

Agnieszka Majewska Pawełko

89 642 94 00 

um@um.ostroda.pl   

p.216

 

Zastępca Burmistrza przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków

we wtorki w godz. 13.00 – 15.00

 po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 00, p.219

 

SEKRETARZ MIASTA

Sekretarz

Dorota Szczurowska

89 642 94 82

um@um.ostroda.pl 

p.220

 

SKARBNIK

Skarbnik Miasta

Marta Bożęcka

89 642 94 13

um@um.ostroda.pl 

p.121

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu

Sara Białek

89 642 94 50

um@um.ostroda.pl 

p.219

Inspektor ds. kadr

Ewa Legucka

89 642 94 05

um@um.ostroda.pl 

p.213

Inspektor ds.obsługi kancelarii i interesantów

Magdalena Kosecka

89 642 94 20

um@um.ostroda.pl

p.219

Punkt Obsługi Interesanta

Jolanta Jamruszkiewicz

89 642 94 00

um@um.ostroda.pl

p.119

Punkt Obsługi Interesanta     

Ewa Brzózka

89 642 94 00

um@um.ostroda.pl

p.119

Informatyk     

Łukasz Syga

89 642 94 44

um@um.ostroda.pl

p.021

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Naczelnik Wydziału

Izabela Długosz

89 642 94 29

um@um.ostroda.pl 

p.102

Inspektor ds. dowodów osobistych

Beata Wiśniewska

89 642 94 14

um@um.ostroda.pl 

p.103

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Anna Gęstwicka

89 642 94 55

um@um.ostroda.pl 

p.105

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej

Anna Ostrówka

89 642 94 55

um@um.ostroda.pl 

p.105

Inspektor ds. ewidencji ludności

Łukasz Kalwiński

89 642 94 56

um@um.ostroda.pl 

p.104

Inspektor ds. ewidencji ludności     

Anita Titz

89 642 94 57

um@um.ostroda.pl 

p.105

 

WYDZIAŁ  FINANSOWO-BUDŻETOWY

Zastępca Skarbnika

Malwina Gudaczewska 89 642 94 15

um@um.ostroda.pl 

p.122

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Małgorzata Nagadowska

89 642 94 66

um@um.ostroda.pl 

p.120

Inspektor ds. obsługi kasy

Anna Małkowska

89 642 94 12

um@um.ostroda.pl 

p.111

Podinspektor ds. obsługi kasy

Lidia Welenc

89 642 94 11

um@um.ostroda.pl 

p.111

Inspektor ds. płac

Czesława Czyżewska

89 642 94 32

um@um.ostroda.pl 

p.120

Podinspektor  ds. księgowości budżetowej

Jolanta Ziółkowska

89 642 94 76

um@um.ostroda.pl 

p.125

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Zdzisława Kwasek

89 642 94 36

um@um.ostroda.pl 

p.125

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Monika Wojtas

89 642 94 78

um@um.ostroda.pl 

p.111

Inspektor ds. wymiaru podatków

Joanna Szaniawska

89 642 94 09

um@um.ostroda.pl 

p.123

Inspektor ds. windykacji - podatek od nieruchomości osób fizycznych

Magdalena Blank

89 642 94 67

um@um.ostroda.pl 

p.124

Podinspektor ds. wymiaru podatku

Marzena Romanowska

89 642 94 38

um@um.ostroda.pl 

p.124

Inspektor ds. dochodów z majątku Gminy

Anna Nowosad

89 642 94 65

um@um.ostroda.pl 

p.123

  Paulina Załęgowska 89 642 94 67 um@um.ostroda.pl  p.124
  Dorota Lange 89 642 94 67 um@um.ostroda.pl  p.124

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI

Naczelnik Wydziału 

Wojciech Spittal

89 642 94 16

um@um.ostroda.pl 

p.301

Inspektor ds. realizacji inwestycji

Leszek Piotrowski

89 642 94 59

um@um.ostroda.pl

p.301

Inspektor ds. realizacji inwestycji

Maciej Zarożny

89 642 94 86 um@um.ostroda.pl p.301

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik Wydziału

Sylwia Zambrzycka

89 642 94 61

um@um.ostroda.pl

p.305

Inspektor ds. ochrony środowiska

Beata Janowiak

89 642 94 18

um@um.ostroda.pl

p.304

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Izabela Belowska

89 642 94 33

um@um.ostroda.pl

p.307

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Grażyna Petka

89 642 94 17

um@um.ostroda.pl

p.307

Inspektor ds. infrastruktury drogowej

Magdalena Zumbrzycka

89 642 94 60

um@um.ostroda.pl

p.304

Podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury drogowej

Leszek Zawadzki

  

um@um.ostroda.pl

p.304

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału

Małgorzata Trzcińska

89 642 94 23

um@um.ostroda.pl

p.201G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Jarosław Halman

89 642 94 72

um@um.ostroda.pl

p.203G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Dagmara Wereda

89 642 94 71

um@um.ostroda.pl

p.204G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami 

Katarzyna Lewandowska

89 642 94 69

um@um.ostroda.pl

p.202G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami

Konrad Nalewajko

89 642 94 24

um@um.ostroda.pl

p.202G

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Anna Margalska

89 642 94 22

um@um.ostroda.pl

p.204G

Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Henryk Stramski

89 642 94 70

um@um.ostroda.pl

p.202G

 

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Naczelnik Wydziału

Bożena Ratajczyk

89 642 94 08

um@um.ostroda.pl

p.113

Inspektor ds. finansowych

Jolanta Wieczorek-Werbel

89 642 94 27

um@um.ostroda.pl

p.116

Inspektor ds. oświatowych

Kinga Zawadzka

89 642 94 47

um@um.ostroda.pl

p.114

Inspektor ds. oświatowych

Piotr Gorzelewski

89 642 94 45

um@um.ostroda.pl

p.115

Inspektor ds. społecznych

Wioletta Pietkiewicz

89 642 94 74

um@um.ostroda.pl

p.115

Referent ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Małgorzata Nastula

89 642 94 42

um@um.ostroda.pl

p.115

Inspektor ds. przeciwdziałania przemocy i uzależnień

Adam Just

89 642 94 43

um@um.ostroda.pl

p.117

Referent ds. kultury i sportu

Ewa Pal

89 642 94 46

um@um.ostroda.pl

p.118

 

WYDZIAŁ MONITOROWANIA, PLANOWANIA I ROZWOJU

Naczelnik

Małgorzata Hołubiec

89 642 94 19

um@um.ostroda.pl

p.215

Inspektor

Małgorzata Czeczora

89 642 94 64

um@um.ostroda.pl

p.215a

Inspektor ds. komunikacji społecznej

Paweł Krupiński

89 642 94 64

um@um.ostroda.pl

p.215a

Referat Rozwoju Lokalnego

Kierownik Referatu

Jolanta Gadomska

89 642 94 06

um@um.ostroda.pl

p.306

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Rafał Włodarski

89 642 94 41

um@um.ostroda.pl

p.302

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Przemysław Prella

89 642 94 48

um@um.ostroda.pl

p.302

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik

Ewa Gubernat

89 642 94 68

um@um.ostroda.pl   

p.107

Z-ca kierownika

Aniela Danowska

89 642 94 80

um@um.ostroda.pl 

p.106

Inspektor

Dorota Kubacka

89 642 94 25

um@um.ostroda.pl      

p.110

 

BIURO OBSŁUGI RADY

Kierownik Biura

   

rada@um.ostroda.pl

p.214

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Natalia Orzechowska

89 642 94 21

rada@um.ostroda.pl

p.214

Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Damian Augustyniak

89 642 94 21

rada@um.ostroda.pl

p.214

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik Biura

Karol Żurański

89 642 94 39

um@um.ostroda.pl

p.207

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Magdalena Kaliszewska

89 642 94 77

um@um.ostroda.pl

p.206

 

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Audytor Wewnętrzny

 

89 642 94 26

um@um.ostroda.pl

p.303

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

Małgorzata Borchert

89 642 94 63

um@um.ostroda.pl

p.210

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

Anna Kwiatek

89 642 94 26

um@um.ostroda.pl

p.303

SAMODZIELNE STANOWISKA

Radca Prawny UM

Michał Korwek

 

um@um.ostroda.pl 

p.209

Rzecznik Prasowy

   

um@um.ostroda.pl

 

Inspektor ds. Ochrony Danych

Jacek Pietrzyk

89 642 94 30

um@um.ostroda.pl

p.016

 

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

Komendant Straży Miejskiej

Andrzej Bartnicki

89 642 94 07

um@um.ostroda.pl

 

Komenda Straży Miejskiej CENTRALA

 

89 646 30 00

986 (bezpłatny)

um@um.ostroda.pl

Wejście od zewnętrznej strony budynku

DYŻURKA

Dozór

Pracownicy Gospodarczy

 

89 642 94 31

 

p.101