Wersja obowiązująca z dnia

Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Ostróda

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

 1. Urząd Miejski w Ostródzie - ul. Mickiewicza 24 - strona internetowa - BIP
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Olsztyńska 2 - strona internetowa -BIP
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy "Bratek" w Ostródzie - ul. 11 Listopada 25 - strona internetowa
 4. Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji - ul. Tadeusza Kościuszki 22 a - strona inetrnetowa

                                                                             Instytucje Kultury

 1. Centrum Kultury w Ostródzie - ul. Adama Mickiewicza 22 - strona internetowa, Program działania samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Ostródzie
 2. Muzeum w Ostródzie - ul. Adama Mickiewicza 22 - strona internetowa, Program działania samorzadowej instytucji kultury - Muzeum w Ostródzie
 3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie - strona internetowa, Strategia Rozwoju na lata 2022 - 2029

                                                                          Jednostki oświatowe

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej - ul. Seweryna Pieniężnego 30A - strona internetowa - BIP
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza - ul. Olsztyńska 7 - strona internetowa - BIP
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II - ul. Rycerska 5 - strona internetowa - BIP
 4. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego - Os. Młodych 8 - strona internetowa
 5. Przedszkole Miejskie Nr 1 - ul. Bolesława Chrobrego 3  - strona internetowa   BIP
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie w Ostródzie - ul. Plebiscytowa 50  - BIP
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Ostródzie ul. Tadeusza Kościuszki 14 - strona internetowa - BIP
 8. Żłobek Miejski w Ostródzie - ul. Chrobrego 3 - strona internetowa