Wersja obowiązująca z dnia

Skład Rady Miejskiej 2018-2023

Kontakt z Biurem Obsługi Rady:

tel. 89 642 94 21, e-mail: rada@um.ostroda.pl

Lp.

 

Radna/y

Funkcja w Radzie Miejskiej

Klub

 

Komisje Rady Miejskiej

1.

Bera Tadeusz

Klub Radnych "Dobro Wspólne"

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

2.

Bojarowski Mariusz

Klub Radnych "Dobro Wspólne"

Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Przewodniczący

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

3.

Borzuchowski Jarosław

 

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

4.

Domeradzki Jarosław

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Komisja Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej

5.

Duda Piotr

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Komisja Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej

6.

Dudzin Jacek

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Przewodniczący Rady Miejskiej

7.

Godlewski Adrian

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Komisja Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej

8.

Godlewski Mirosław

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

9.

Graczyk Waldemar

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
10.

Iwaniec Ryszard

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Komisja Oświaty i Sportu - Przewodniczący

11.

Karłowicz Agnieszka

Klub Radnych Rzecz Jasna

Zastepca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej - Przewodnicząca

12.

Kowalski Ryszard

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska" - Przewodniczący

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej Przewodniczący

Komisja Oświaty i Sportu

13.

Krzyżaniak Krzysztof

 

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący

14.

Legucki Wojciech

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Komisja Rewizyjna

Komisja Oświaty i Sportu

15.

Monist Anna

Klub Radnych "Dobro Wspólne"

Komisja Rewizyjna

Komisja Oświaty i Sportu

16.

Najmowicz Czesław

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

17.

Potorski Leszek

Klub Radnych "Prawo I Sprawiedliwość" - Przewodniczący

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

Komisja Rewizyjna

18.

Punpur Marcin

Klub Radnych Rzecz Jasna

Komisja Rewizyjna - Zastępca Przewodniczącego

19.

Rutkiewicz Anna

Klub Radnych Rzecz Jasna - Przewodnicząca

Komisja Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

20.

Sągol Dariusz

Komisja Rewizyjna

21.

Skaskiewicz Marek

Klub Radnych "Dobro Wspólne" Przewodniczący

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia - Przewodniczący