Wersja obowiązująca z dnia

Skład Rady Miejskiej 2018-2023

Kontakt z Biurem Obsługi Rady:

tel. 89 642 94 21, e-mail: rada@um.ostroda.pl

Lp.

 

Radna/y

Funkcja w Radzie Miejskiej

Klub

 

Komisje Rady Miejskiej

 

Kontakt

1.

Bera Tadeusz

Klub Radnych "Dobro Wspólne"

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

89 642 94 21

tadeusz.bera@um.ostroda.pl

2.

Bojarowski Mariusz

Klub Radnych "Dobro Wspólne"

Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Przewodniczący

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

89 642 94 21

mariusz.bojarowski@um.ostroda.pl

3.

Borzuchowski Jarosław

 

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

89 642 94 21

jaroslaw.borzuchowski@um.ostroda.pl

4.

Domeradzki Jarosław

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Komisja Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej

89 642 94 21

jaroslaw.domeradzki@um.ostroda.pl

5.

Duda Piotr

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Komisja Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej

89 642 94 21

piotr.duda@um.ostroda.pl

6.

Dudzin Jacek

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Przewodniczący Rady Miejskiej

89 642 94 21

jacek.dudzin@um.ostroda.pl

przewodniczacy@um.ostroda.pl

7.

Godlewski Adrian

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Komisja Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej

89 642 94 21

adrian.godlewski@um.ostroda.pl

8.

Godlewski Mirosław

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

89 642 94 21

miroslaw.godlewski@um.ostroda.pl

9.

Graczyk Waldemar

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

89 642 94 21

waldemar.graczyk@um.ostroda.pl

10.

Iwaniec Ryszard

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Komisja Oświaty i Sportu - Przewodniczący

89 642 94 21

ryszard.iwaniec@um.ostroda.pl

11.

Karłowicz Agnieszka

Klub Radnych Rzecz Jasna

Zastepca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej - Przewodnicząca

89 642 94 21

agnieszka.karlowicz@um.ostroda.pl

12.

Kowalski Ryszard

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska" - Przewodniczący

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej Przewodniczący

Komisja Oświaty i Sportu

89 642 94 21

ryszard.kowalski@um.ostroda.pl

13.

Krzyżaniak Krzysztof

 

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący

89 642 94 21

krzysztof.krzyzaniak@um.ostroda.pl

14.

Legucki Wojciech

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Komisja Rewizyjna

Komisja Oświaty i Sportu

89 642 94 21

wojciech.legucki@um.ostroda.pl

15.

Monist Anna

Klub Radnych "Dobro Wspólne"

Komisja Rewizyjna

Komisja Oświaty i Sportu

89 642 94 21

anna.monist@um.ostroda.pl

16.

Najmowicz Czesław

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

89 642 94 21

czeslaw.najmowicz@um.ostroda.pl

17.

Potorski Leszek

Klub Radnych "Prawo I Sprawiedliwość" - Przewodniczący

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

Komisja Rewizyjna

89 642 94 21

leszek.potorski@um.ostroda.pl

18.

Punpur Marcin

Klub Radnych Rzecz Jasna

Komisja Rewizyjna - Zastępca Przewodniczącego

89 642 94 21

marcin.punpur@um.ostroda.pl

19.

Rutkiewicz Anna

Klub Radnych Rzecz Jasna - Przewodnicząca

Komisja Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej

Komisja Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej

89 642 94 21

anna.rutkiewicz@um.ostroda.pl

20.

Sągol Dariusz

Komisja Rewizyjna

89 642 94 21

dariusz.sagol@um.ostroda.pl

21.

Skaskiewicz Marek

Klub Radnych "Dobro Wspólne" Przewodniczący

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia - Przewodniczący

89 642 94 21

marek.skaskiewicz@um.ostroda.pl