Wersja obowiązująca z dnia

Gminna ewidencja zabytków

Wykaz zabytków nieruchomych

1. Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostróda

2. Wykaz zabytków nieruchomych

3. Zbiór kart adresowych