Konkursy ofert na 2021 rok

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
logo bip gov
Konkursy ofert na 2021 rok

Konkursy ofert na 2021 rok

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
120-08-2021Ogłoszenie - konkurs ofert na realizację zadania Nr 03/2021 w zakresie zdrowia publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na rok 2021 przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183)Konkursy ofert na 2021 rokAktualny
225-06-2021Ogłoszenie - konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu Konkursy ofert na 2021 rokAktualny
325-06-2021Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznejKonkursy ofert na 2021 rokAktualny
431-05-2021Ogłoszenie - konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu organizowanego przez Gminę Miejską OstródaKonkursy ofert na 2021 rokAktualny
531-05-2021Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznejKonkursy ofert na 2021 rokAktualny
609-03-2021Konkursu ofert na realizację zadania Nr 02/2021 w zakresie zdrowia publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na rok 2021 przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznymKonkursy ofert na 2021 rokAktualny
705-03-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwaKonkursy ofert na 2021 rokAktualny
803-03-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej, działań na rzecz ekologii i ochrony środowiskaKonkursy ofert na 2021 rokAktualny
903-03-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowegoKonkursy ofert na 2021 rokAktualny
1026-02-2021Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Ostróda w zakresie zdrowia publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na rok 2021 przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183)Konkursy ofert na 2021 rokAktualny
1126-02-2021III konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu organizowanego przez Gminę Miejską OstródaKonkursy ofert na 2021 rokAktualny
1226-02-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznejKonkursy ofert na 2021 rokAktualny
1302-02-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pt. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie”Konkursy ofert na 2021 rokAktualny
1427-01-2021Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznejKonkursy ofert na 2021 rokAktualny
1510-12-2020Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2 (trzeci konkurs)Konkursy ofert na 2021 rokAktualny
1602-12-2020Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku budżetowym 2021 (funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+, funkcjonowanie Klubu Senior +)Konkursy ofert na 2021 rokAktualny
1725-11-2020Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku budżetowym 2021Konkursy ofert na 2021 rokAktualny
Wyświetlone 1-17 z 17 rekordów.