Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Decyzje środowiskowe

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Obwieszczenie - w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Ostróda postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wytwarzanie drobnowymiarowych prefabrykatów brukowych z betonu wibroprasowanego z wykorzystaniem drobnoziarnistych materiałów z przeróbki odpadów szklanych, na działce nr 54/8 położonej w obrębie 4 miasta Ostróda przy ul. Garnizonowej 7a” został już zebrany wystarczający materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji więcej »

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wytwarzanie drobnowymiarowych prefabrykatów brukowych z betonu wibroprasowanego z wykorzystaniem drobnoziarnistych materiałów z przeróbki odpadów szklanych, na działce nr 54/8 położonej w obrębie 4 miasta Ostróda przy ul. Garnizonowej 7a”. więcej »