Decyzje środowiskowe

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
logo bip gov
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
116-05-2023Obwieszczenie o wydaniu dnia 16 maja 2023r. decyzji znak GP.6220.2.2023 zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak GP.6220.4.2015 z dnia 16.01.2017r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Uzbrojeniu terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie w ramach projektu pn.: Ostródzko-Iławski Obszar FunkcjonalnyDecyzje środowiskoweAktualny
216-05-2023Obwieszczenie o wydaniu dnia 16 maja 2023r. decyzji znak GP.6220.2.2023 zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak GP.6220.4.2015 z dnia 16.01.2017r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Uzbrojeniu terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie w ramach projektu pn.: Ostródzko-Iławski Obszar FunkcjonalnyDecyzje środowiskoweAktualny
326-04-2023Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GP.6220.4.2015 z dnia 16 stycznia 2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Uzbrojeniu terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie w ramach projektu pn.: Ostródzko-Iławski Obszar FunkcjonalnyDecyzje środowiskoweAktualny
430-03-2023Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie w ramach projektu pn. Ostródzko-Iławski Obszar FunkcjonalnyDecyzje środowiskoweAktualny
521-11-2022OBWIESZCZENIE - dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Modernizacja źródła ciepła w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ostródzie w zakresie budowy nowych obiektów technologicznych wraz z kotłownią na biomasę o mocy cieplnej do 4MWDecyzje środowiskoweAktualny
614-11-2022Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa hali produkcyjnej obejmującej rozbudowę o nową halę produkcyjną Zakładu Prototypów Łodzi przy ul. Osiedlowej w Ostródzie, na działce nr 157/2, obręb 1Decyzje środowiskoweAktualny
703-11-2022Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie, reprezentowanego przez Pana Wojciecha Zalewskiego – Prezesa Zarządu, do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą: Modernizacja źródła ciepła w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ostródzie w zakresie budowy nowych obiektów technologicznych wraz z kotłownią na biomasę o mocy cieplnej do 4MWDecyzje środowiskoweAktualny
828-04-2022Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zabudowa przemysłowa z niezbędną infrastrukturą, w tym budynkiem gospodarczym, wiatą, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami oraz adaptacja istniejącego budynku biurowego i portierni w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 76, na działkach nr 171/2 i 171/1 w obrębie 9 miasta OstródaDecyzje środowiskoweAktualny
901-04-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zabudowa przemysłowa z niezbędną infrastrukturą, w tym budynkiem gospodarczym, wiatą, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami oraz adaptacja istniejącego budynku biurowego i portierni w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 76, na działkach nr 171/2 i 171/1 w obrębie 9 miasta Ostróda Decyzje środowiskoweAktualny
1009-03-2022Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbiórka dwóch istniejących pomostów stalowych i budowa dwóch pomostów pływających do uprawiania turystyki (wędkarstwo, żeglarstwo) na działce ew. nr 61/4 w obrębie 5 miasta Ostróda na jez. DrwęckimDecyzje środowiskoweAktualny
1109-03-2022Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbiórka dwóch istniejących pomostów stalowych i budowa dwóch pomostów pływających do uprawiania turystyki (wędkarstwo, żeglarstwo) na działce ew. nr 61/4 w obrębie 5 miasta Ostróda na jez. DrwęckimDecyzje środowiskoweAktualny
1209-03-2022Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa pomostu pływającego do uprawiania turystyki (wędkarstwo, żeglarstwo) na działce ew. nr 61/4 w obrębie 5 miasta Ostróda na jez. DrwęckimDecyzje środowiskoweAktualny
1309-03-2022Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa pomostu pływającego do uprawiania turystyki (wędkarstwo, żeglarstwo) na działce ew. nr 61/4 w obrębie 5 miasta Ostróda na jez. DrwęckimDecyzje środowiskoweAktualny
1414-02-2022Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanego do realizacji na terenie działki nr 208 w obrębie 10 miasta Ostróda przy ul. Składowej"Decyzje środowiskoweAktualny
1512-01-2022Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu , w związku z odwołaniem, w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dotyczących realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanego do realizacji na terenie działki nr 208 w obrębie 10 miasta Ostróda przy ul. Składowej"Decyzje środowiskoweAktualny
1630-12-2021Obwieszczenie - zawiadomienie, że w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Ostróda postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT42115 Ostróda Północ, przy ul. Partyzantów, na działce ew. nr 38/2 w obrębie 1 miasta Ostróda został już zebrany wystarczający materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.Decyzje środowiskoweAktualny
1706-12-2021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT42115 Ostróda Północ, przy ul. Partyzantów, na działce ew. nr 38/2 w obrębie 1 miasta OstródaDecyzje środowiskoweAktualny
1826-10-2021Obwieszczenie w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanego do realizacji na terenie działki nr 208 w obrębie 10 miasta Ostródy przy ul. Składowej" Decyzje środowiskoweAktualny
1920-10-2021Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 129/45 w obrębie 6 miasta Ostróda przy ul. DemokracjiDecyzje środowiskoweAktualny
2020-10-2021Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 129/45 w obrębie 6 miasta Ostróda przy ul. DemokracjiDecyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 1-20 z 60 rekordów.