Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Decyzje środowiskowe

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania istniejących hal produkcyjnych wraz z infrastrukturą, na hale przeznaczone do produkcji wyrobów z żywic poliestrowych, położonych na dz. nr 171/2 w obrębie 9 miasta Ostróda przy ul. Grunwaldzkiej 76 (zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu oddziaływania na środowisko) więcej »

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania istniejących hal produkcyjnych wraz z infrastrukturą, na hale przeznaczone do produkcji wyrobów z żywic poliestrowych, położonych na dz. nr 171/2 w obrębie 9 miasta Ostróda przy ul. Grunwaldzkiej 76 więcej »

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą, przeznaczonej na produkcję wyrobów z żywic poliestrowych, położonej na dz. nr 194/8 w obrębie 10 miasta Ostróda przy ul. Grunwaldzkiej 53A. więcej »

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego w/w postępowanie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania istniejących hal produkcyjnych wraz z infrastrukturą, na hale przeznaczone do produkcji wyrobów z żywic poliestrowych, położonych na dz. nr 171/2 w obrębie 9 miasta Ostróda przy ul. Grunwaldzkiej 76 więcej »