Biuro Obsługi Rady - BOR

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Biuro Obsługi Rady - BOR
Wersja z dnia

Biuro Obsługi Rady - BOR

Do zakresu działania Biura Obsługi Rady należy:
1. wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady,
2. obsługa merytoryczna oraz organizacyjno – techniczna Rady, jej Komisji, Radnych, Klubów radnych i rad osiedli,
3. współdziałanie z Przewodniczącymi komisji Rady,
4. sporządzanie protokołów sesji i komisji Rady,
5. obsługa programu e-sesja,
6. zabezpieczenie terminowego doręczenia radnym zawiadomień i materiałów na posiedzenia sesji i komisji Rady,
7. kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji wg ustaleń Przewodniczącego,
8. prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach i komisjach Rady,
9. prowadzenie komputerowego zbioru uchwał Rady oraz innych aktów prawnych podjętych przez Radę, rejestru wniosków i interpelacji radnych,
10. przekazywanie interpelacji i wniosków radnych do Burmistrza,
11. przekazywanie wniosków z posiedzeń Komisji do adresata,
12. gromadzenie dokumentów na temat realizacji uchwał Rady, interpelacji i zgłoszonych wniosków,
13. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wnoszonych do Rady,
14. organizowanie, wg ustaleń Przewodniczącego Rady, udziału radnych w seminariach, kursach, konferencjach, itp.,
15. zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań i posiedzeń Rady,
16. przekazywanie uchwał Rady podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego organowi nadzoru,
17. przekazywanie uchwał oraz innych aktów prawnych podjętych przez Radę wskazanym podmiotom,
18. publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej uchwał oraz informacji dotyczących funkcjonowania Rady,
19.prowadzenie kalendarza spotkań Przewodniczącego Rady oraz opracowywanie harmonogramu pełnienia dyżurów przez radnych,
20. prowadzenie spraw związanych z inicjatywami uchwałodawczymi mieszkańców Ostródy,
21. współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, ławników sądowych oraz referendów,
22. organizacja wyborów do Rad Osiedli.