Wersja obowiązująca z dnia

Podatki i opłaty na 2023 rok

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

  1. UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Podatek od środków transportowych

1. Uchwała Nr LXI/347/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opłata targowa

Opłata miejscowa

Stawki czynszu za dzierżawę i za najem lokali użytkowych

1. Zarządzenie Nr 237/2022 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda

Opłaty za ustawienie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2023

1. Zarządzenie Nr 247/2022 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2023

Opłaty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w ostródzie z lokalizacją w Lubajnach

  1. ZARZĄDZENIE Nr 82/2021 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 17.05.2021 r. w sprawie opłat w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2.