Wersja obowiązująca z dnia

Dane podstawowe

Dane podstawowe dla Gminy Miejskiej Ostróda:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 741-209-06-54
Adres Platformy Elektronicznego Fakturowania: NIP 7412090654

Dane podstawowe dla Urzędu Miejskiego w Ostródzie:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 000524430
NIP: 741-00-10-958
Konta Bankowe:
DO OPŁATY SKARBOWEJ, PODATKÓW, DZIERŻAW, WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA:
BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789.
dla wpłat z zagranicy:
SWIFT: BIGBPLPW IBAN PL  19 1160 2202 0000 0005 0164 4789
KONTO BANKOWE DLA OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU PESEL
BANK MILLENNIUM 92 1160 2202 0000 0005 0024 2019
 
Telefon:
(89) 6429400 - Biuro Obsługi Interesanta
 
E-mail:
um@um.ostroda.pl
Strona internetowa miasta:
http://www.ostroda.pl
Urząd Miejski w Ostródzie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Lista placówek, w których można dokonywać bezprowizyjnych wpłat: opłaty skarbowej, podatków, dzierżaw, wieczystego użytkowania i innych na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda

 
Burmistrz Miasta przyjmuje Interesantów we wtorki w godz. 13.00 - 15.00 po uprzednim umówieniu w Sekretariacie tel. 89 642 94 50, p.219.
Zastępca Burmistrza przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 13.00 - 15.00.