Wersja obowiązująca z dnia

Kluby Radnych

Kluby Radnych

Rady Miejskiej w Ostródzie

w kadencji 2018 – 2023

 

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”- utworzono dn. 19.11.2018 r. - założono ponownie 25.06.2020 r.

 1. Leszek Potorski – Przewodniczący
 2. Czesław Najmowicz
 3. Ryszard Iwaniec

 

Klub Radnych „Dobro Wspólne”- utworzono dn. 19.11.2018 r.

 1. Marek Skaskiewicz – Przewodniczący
 2. Anna Monist
 3. Tadeusz Bera
 4. Mariusz Bojarowski
 5. Krzysztof Krzyżaniak

 

Klub Radnych RzeczJasna – utworzono dn. 26.11.2018 r.

 1. Anna Rutkiewicz – Przewodnicząca
 2. Agnieszka Karłowicz
 3. Marcin Punpur

 

Klub Radnych „Koalicja Obywatelska” – utworzono dn. 26.11.2018 r.

 1. Ryszard Kowalski – Przewodniczący
 2. Jarosław Domeradzki
 3. Jacek Dudzin
 4. Adrian Godlewski
 5. Mirosław Godlewski
 6. Wojciech Legucki

 

Radni Niezrzeszeni

1. Jarosław Borzuchowski

2. Piotr Duda

3. Waldemar Graczyk

4. Dariusz Sągol

 

Klub Radnych Niepartyjni Niezależni – utworzono 28.11.2018 r. - rozwiązano 21.11.2019 r.