Wersja obowiązująca z dnia

Wybory uzupełniające ławników w kadencji 2024- 2027

Wybory uzupełniające ławników w kadencji 2024- 2027 - Sąd Rejonowy w Ostródzie - DOKUMENTY

1. Formularz Krajowego Rejestru Karnego

2. Informacja o sposobie zgłaszania się kandydatów

3. Klauzula informacyjna

4. Lista osób popierajaca kandydata na ławnika

5. Wzór formularza

6. Oświadczenie 1

7. Oświadczenie 2

 

Załączniki