Wersja obowiązująca z dnia

Petycje 2020

 Lp.

 Scan petycji

 Data złożenia

 Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

 Uwagi

 1.

Załącznik scan petycji 1 01.04.2020 Koalicja Polska Wolna od 5G

Petycja została skierowana do komórki merytorycznej Urzędu Miejskiego, jest w trakcie rozpatrywania.Petycja została skierowana do komórki merytorycznej Urzędu Miejskiego, jest w trakcie rozpatrywania. Odpowiedź

Pismo do Przewodniczącego RM

Odpowiedź Przewodniczącego RM

 

2 Załącznik scan petycji 22.06.2020 Mieszkańcy budynków przy ul. Stefana  Czarnieckiego 29, 31, 33

Pismo

Wezwanie

Zawiadomienie

 
3 Załącznik -skan petycji 07.08.2020 Szulc-Efekt Spółka z O.O Warszawa Odpowiedź  
4 Załącznik - skan petycji 04.08.2020 Mieszkańcy budynków przy ul. Stefana  Czarnieckiego 29, 31, 33

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Zawiadomienie

 
5. Załącznik - scan petycji 15.09.2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie, Zarząd Spółdzielni Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie