Wersja obowiązująca z dnia

Podatki i opłaty w roku 2020

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

  1. UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  2. Uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  3. WAŻNE (do pobrania)! Druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Opłata miejscowa

Podatek od środków transportowych

Opłata targowa

Opłaty za ustawienie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2017

  1. UCHWAŁA Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 grudnia 2018 roku. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2019.

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda

Opłaty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w ostródzie z lokalizacją w Lubajnach

1. Zarządzenie Nr 303/2017 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie opłat w schronisku dla bezdomnych     zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach