Wersja obowiązująca z dnia

Polityka Prywatności

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie korzysta wyłącznie z obligatoryjnych plików „Cookies”.

Pliki „Cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Pliki „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Urząd Miejski w Ostródzie przechowuje dane użytkownika serwisu w postaci plików „Cookies” uzyskuje do nich dostęp oraz wykorzystuje je w celu:

  1. ułatwienia korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania,
  2. późniejszej identyfikacji w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane,
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury oraz zawartości.

W ramach Serwisu Biuletynu Informacji Publicznej możemy wykorzystywać rodzaje plików Cookies: sesyjne – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „Cookies” w urządzeniu końcowym. Każdy może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „Cookies”, a także automatyczne ich blokowanie. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia plików „Cookies” w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647647
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Ograniczenie stosowania plików „Cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a ich usunięcie może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Informacja dotycząca przetwarzania adresu IP komputera użytkownika odwiedzającego Serwis Biuletynu Informacji Publicznej.

Urząd Miejski w Ostródzie informuje, iż przetwarza dane w zakresie adresów IP komputerów osób odwiedzających i przeglądających stronę https://bipostroda.warmia.mazury.pl/

Administratorem danych osobowych jest osobowych jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24.; tel. 89 642 94 00, e-mail: um@um.ostroda.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642 94 30.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w niniejszej polityce odbiorcą danych osobowych może być inny podmiot, który na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, świadczy usługi na rzecz Administratora.

Celem przetwarzania adresu IP jest analiza statystyczna dotycząca ruchu na stronach internetowych oraz zainteresowania publikowanymi treściami. Dane te będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat.

Pozostałe informacje dotyczące przysługujących podmiotowi danych praw znaleźć można w zakładce Ochrona Danych Osobowych.