Wersja obowiązująca z dnia

Gminny program opieki nad zabytkami

1. Uchwała Nr XXX/166/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ostróda na lata 2020-2023"

2. Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ostróda na lata 2020-2023