Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
130-01-202327/2023ZARZĄDZENIE Nr 27/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji KonkursowejZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
227-01-202326/2023ZARZĄDZENIE Nr 26/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
326-01-202325/2023Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji KonkursowejZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
426-01-202324/2023ZARZĄDZENIE Nr 24/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawaneZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
524-01-2023LXIII/377/2023UCHWAŁA Nr LXIII/377/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr działek 87/5 i 87/10, położonych w obrębie 9 Górka Gmina Ostróda oraz nr działek 129/3 i 129/46, położonych w obrębie 6 m. OstródaUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
624-01-2023LXIII/376/2023UCHWAŁA Nr LXIII/376/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta OstródaUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
724-01-2023LXIII/375/2023UCHWAŁA Nr LXIII/375/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ostróda do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom UkrainyUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
824-01-2023LXIII/374/2023UCHWAŁA Nr LXIII/374/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
924-01-2023LXIII/373/2023UCHWAŁA Nr LXIII/373/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1024-01-2023LXIII/372/2023UCHWAŁA Nr LXIII/372/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Miejskiej Ostróda.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1124-01-2023LXIII/371/2023 UCHWAŁA Nr LXIII/371/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodzicówUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1224-01-2023LXIII/370/2023UCHWAŁA Nr LXIII/370/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na rok 2023Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1324-01-2023LXIII/369/2023UCHWAŁA Nr LXIII/369/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2023 - 2030Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1424-01-2023LXIII/368/2023UCHWAŁA Nr LXIII/368/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2023Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1524-01-2023LXIII/367/2023UCHWAŁA NR LXIII/367/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na stanowisko Burmistrza Miasta Ostróda dotyczące sprzedaży działki oznaczonej w ewidencji gruntów 100/6 w drodze bezprzetargowej wraz z udzieleniem bonifikatyUchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1624-01-2023LXIII/366/2023UCHWAŁA Nr LXIII/366/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa.Uchwały Rady MiejskiejObowiązujący
1720-01-202323/2023ZARZĄDZENIE Nr 23/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia Wyborów do Rady Osiedla Plebiscytowego w OstródzieZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1820-01-202322/2023ZARZĄDZENIE Nr 22/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 20 stycznia 2023 r.w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Ostróda w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojnyZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
1920-01-202321/2023ZARZĄDZENIE Nr 21/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania obsady, organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Miejskiej Ostróda na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa Zarządzenia BurmistrzaObowiązujący
2013-01-202317/2023Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji KonkursowejZarządzenia BurmistrzaObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 3,675 rekordów.