Wersja obowiązująca z dnia

Obowiązek Informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE

WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - ZAŁĄCZNIK

KLAUZULA INFORMACYJNA - ZLECENIOBIORCY

KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SESJE RADY MIEJSKIEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY m. OSTRÓDA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO OBIEKTU URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE

KLAUZULA INFORMACYJNA, INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE POZYSKANO (OD WNIOSKODAWCY) -  W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (NP. OD WYKONAWCY)

 

Urząd Stanu Cywilnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wydział Spraw Obywatelskich

Straż Miejska

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W OSTRÓDZIE

Informacja COVID-19

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TRANSPORTU PUBLICZNEGO DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ W RAMACH REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW WIRUSOWI SARS-CoV-2