Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr Zamówień Publicznych

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

1. Rejestr zamówień publicznych 2023 r. - na dzień 18.04.2023 r.

2. Rejestr zamówień publicznych 2023 r. - na dzień 07.09.2023 r.

 

1. Rejestr zamówień publicznych 2022 r. - na dzień 10.03.2022 r.

2. Rejestr zamówień publicznych 2022 r. - na dzień 11.05.2022 r.

3. Rejestr zamówień publicznych 2022 r. - na dzień 08.07.2022 r.

4. Rejestr zamówień publicznych 2022 r. - na dzień 13.09.2022 r.

5. Rejestr zamówień publicznych 2022 r. - na dzień 09.11.2022 r.

6. Rejestr zamówień publicznych 2022 r. - na dzień 31.12.2022 r.

 

1. Rejestr zamówień publicznych 2021 r. - na dzień 10.03.2021 r.

2. Rejestr zamówień publicznych 2021 r. - na dzień 13.05.2021 r.

3. Rejestr zamówień publicznych 2021 r. - na dzień 08.07.2021 r.

4. Rejestr zamówień publicznycn 2021 r. - na dzień 08.09.2021 r.

5. Rejestr zamówień publicznych 2021 r. - na dzień 16.11.2021 r.

6. Rejestr zamówień publicznych 2021 r. - na dzień 31.12.2021 r.

 

 

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 uPzp

10. Rejestr zamówień publicznych 2020 r. - na dzień 31.12.2020 r.

9.Rejestr zamówień publicznych 2020 r. - na dzień 22.10.2020 r.

8. Rejestr zamówień publicznych 2020 r. - na dzień 23.09.2020 r.

7.Rejestr zamówień publicznych 2020 r. - na dzień 13.07.2020 r.

6. Rejestr zamówień publicznych 2020 r. - na dzień 11.05.2020 r.

5. Rejestr zamówień publicznych 2020 r. - na dzień 15.03.2020 r.

4. Rejestr zamówień publicznych - 04-12.2019 r.

3. Rejestr zamówień publicznych - na dzień 08.11.2019 r.

2. Rejestr zamówień publicznych - na dzień 16.09.2019 r.

1. Rejestr zamówień publicznych - na dzień 31.05.2019 r.