Wersja obowiązująca z dnia

Podatki i opłaty w roku 2021

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

  1. UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  2. WAŻNE (do pobrania)! Druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Opłata targowa

Uchwała Nr XV/91/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej

Informacja dotycząca opłaty targowej na rok 2021

Opłata miejscowa

Podatek od środków transportowych

Informacja o sposobie załatwiania sprawy

Opłaty za ustawienie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2021

  1. ZARZĄDZENIE Nr 258/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2021

Opłaty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w ostródzie z lokalizacją w Lubajnach

1. ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 04.01.2021 r. w sprawie opłat w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2.

Stawki czynszu za dzierżawę i za najem lokali użytkowych

  1. Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda
  2. Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda