Wersja obowiązująca z dnia

Podatki i opłaty w roku 2022

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

  1. UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Opłata targowa

Uchwała Nr XV/91/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej

Opłata miejscowa

Podatek od środków transportowych

Informacja o sposobie załatwiania sprawy

Opłaty za ustawienie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2022

Opłaty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w ostródzie z lokalizacją w Lubajnach

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda

  1. ZARZĄDZENIE Nr 146/2022 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda

Stawki czynszu za dzierżawę i za najem lokali użytkowych