Urząd Stanu Cywilnego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Urząd Stanu Cywilnego - USC
Wersja z dnia

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik:
Ewa Gubernat

Siedziba:

Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Zakres spraw i zadań do realizacji:

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1. sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony), rejestracja bieżąca oraz prowadzenie akt zbiorowych do tych zdarzeń,

2. wydawanie zaświadczeń :

                  1) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

                  2) o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,

                  3) o stanie cywilnym,

                  4) o możliwości zawarcia małżeństwa,

                  5) o uznaniu ojcostwa,

                  6) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

3. wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

4. przyjmowanie oświadczeń:

          a) o uznaniu ojcostwa oraz rejestracja uznania ojcostwa/ odmowy uznania ojcostwa dziecka w rejestrze stanu cywilnego,

          b) o zmianie imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia,

          c) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

          d) o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

          e) o wyborze nazwisk jakie będą nosili małżonkowie po zawarciu związku małżeńskiego oraz dzieci zrodzone z tego małżeństwa,

          f) przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu z związek małżeński w sali ślubów Urzędu oraz poza lokalem USC,

5.składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów,

6. sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego w oparciu o orzeczenia sądowe oraz decyzje administracyjne,

7. sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego,

8. przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego, jak i małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilno-prawnymi,

9.rejestrowanie związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkiem cywilnym w rejestrze stanu cywilnego,

10.przygotowywanie projektu wniosku o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, organizacja i obsługa jubileuszy pożycia małżeńskiego,

11. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: odpisów skróconych, zupełnych, na druku wielojęzycznym,

12. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego na podstawie przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska,

13. dokonywanie transkrypcji, uzupełnienia i sprostowania aktu w formie czynności materialno-technicznej,

14. występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia, występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia, wprowadzenie do rejestru danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem, aktualizacja numeru PESEL na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,

15. wprowadzenie do rejestru zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu,

16. usuwanie niezgodności i aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze PESEL,

17. prowadzenie archiwum zakładowego urzędu stanu cywilnego (archiwizacja, przekazywanie dokumentów do archiwum państwowego i archiwum zakładowego),

18. sporządzanie statystyk i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań (dla urzędu statystycznego, organu nadzoru),

19. współpraca z jednostkami konsularnymi i organami administracji publicznej w ramach określonych przepisami prawa,

20. międzynarodowa wymiana informacji w zakresie stanu cywilnego,

21. współpraca z tłumaczami przysięgłymi języków obcych dla potrzeb wykonywania funkcji Urzędu Stanu Cywilnego,

22. uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych i innych organów w sprawach rodzinnych (niemajątkowych),

23. migracja aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych.

  • Telefon kontaktowy:
    89-642-94-68
  • Godziny urzędowania:
    7:30-15:30

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)