Zmiana imienia (imion) dziecka - noworodka

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Zmiana imienia (imion) dziecka - noworodka
Wersja z dnia

Zmiana imienia (imion) dziecka - noworodka

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Ewa Gubernat, Aniela Danowska

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie pokój nr 106

ul. Adama Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-80

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

  1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
  2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka ale w powszechnym znaczeniu jest przypisywane do danej płci.
  3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie rodziców dziecka o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie pokój nr 106

ul. Adama Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Wymagane Dokumenty

1. Dowody osobiste rodziców (do wglądu)

2. Dowód opłaty skarbowej.

Opłaty

Dokonanie zmiany w akcie – 11 zł.

Odpis skrócony aktu – 22 zł

Odpis zupełny aktu – 33 zł

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać  przelewem na rachunek bankowy Urzędu BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy kierownik odmawia wpisania więcej niż 2 imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka

Uwagi

1.    Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.

2.    Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.

3.    Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w urzędzie stanu cywilnego, w którym został sporządzony jego akt urodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709.).

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, poz. 1359)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz.U.2021, poz. 1923)