Wersja obowiązująca z dnia

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego"
 2. Załączniki:
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego jeśli stanowi on podstawę uzupełnienia wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość.

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zupełnego odpisu w wyniku uzupełnienia aktu stanu cywilnego - 39,00 zł. nr konta do opłaty skarbowej BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 30 dni).

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022, poz. 2142).

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGI:

Sprawy załatwia się w:

 • USC Ostróda w pokoju 107, tel. 89-642-94-68

Załączniki