Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych /przodków/, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego
 2. Załączniki:
  • Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz urzędowy przekład tego dokumentu, jeśli stanowi on podstawę sprostowania.
 3. Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wydanie zupełnego odpisu w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego - 39,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. PODSTAWA PRAWNA

 •  art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI:

Sprawy załatwia się w:

 • USC Ostróda w pokoju 107

 

Załączniki: