Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych /przodków/, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego
  2. Załączniki:
    • Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz urzędowy przekład tego dokumentu, jeśli stanowi on podstawę sprostowania.
  3. Do wglądu:
    • dokument stwierdzający tożsamość.

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zupełnego odpisu w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego - 39,00 zł. nr konta do opłaty skarbowej BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój 107

PODSTAWA PRAWNA

  •  art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 463)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.),

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki: