Centralny Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej - 2020 rok

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Centralny Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej
Wersja z dnia

Centralny Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej - 2020 rok

LP

NR PISMA

NUMER WNIOSKU W CENTRALNYM REJESTRZE WNIOSKÓW

DATA WPŁYWU

PRZEDMIOT WNIOSKU

WNIOSEK

KOMÓRKA WIODĄCA

TERMIN WYZNACZONY NA ODPOWIEDŹ

DATA I TREŚĆ ODPOWIEDZI

FORMA ODPOWIEDZI

 

 

UWAGI

1

52/2020

1

02-01-2020

wyjazdy zagraniczne i krajowe, których koszty ponosił samorząd miejski w okresie od lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

wniosek

Wydział Organizacyjny

16-01-2020

Pismo uzupełnienie braków formalnych z dn. 09.01.2020 r.

 

 

2 120/2020 2 02-01-2020 Informacja w zakresie Miejskiego Powitania Nowego Roku (31 grudnia 2019 r.) /Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 16-01-2020 /Odpowiedź - 16.01.2020 E-mail  
3 121/2020 3 02-01-2020 Informacja w zakresie Ostródzkiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego i Miejskiego Spotkania Opłatkowego (19-23 grudnia 2019 roku) Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 16-01-2020 /Odpowiedź - 16.01.2020 E-mail  
4 51/2020 4 02-01-2020 Nagrody pracowników Urzedu Miejskiego w Ostródzie oraz kierowników jednostek Gminy Miejskiej Ostróda za okres 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. /Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy 16-01-2020

/Pismo o uzupełnienie braków formalnych  z dnia 14.01.2020

Odpowiedź -23.03.2020 r.

Decyzja

Lista nagród - pracownicy Urzędu

Lista nagród - kierownicy jednostek

   
5 342/2020 5 08-01-2020 Udostępnienie niepodpisanej korespondencji (tzw. anonimów), które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej w Ostródzie w 2019 roku oraz regulaminu rozpatrywania anonimowej korespondencji ol Wniosek Biuro Obsługi Rady 22-01-2020 Odpowiedź 21.01.2020 E-meil  
6 337/2020 6 08-01-2020 Udostępnienie niepodpisanej korespondencji (tzw. anonimów), które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w 2019 r., z wyłączeniem Biura Rady Miejskiej oraz regulaminu rozpatrywania anonimowej korespondencji Wniosek Wydział Organizacyjny 22-01-2020 /Odpowiedź 21.01.2020 E-mail  
7 516/2020 7 10-01-2020 Wykaz zapłaconych faktur i dokonanych rozliczeń ze wszystkimi kontrahentami od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy 24-01-2020 /Odpowiedź - 21.01.2020 r. E-mail  
8 517/2020 8 10-01-2020 Dot. zarządzenia nr 250/2019 Burmistrza Miasta ostróda z dnia 31 grudnia 2019 r. Wniosek Wydział Organizacyjny 24-01-2020 Odpowiedz - 15.01.2020 r. E-mail  
9 509/2020 9 09-01-2020 Dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Gminy Miejskiej Ostróda Wniosek Wydział Organizacyjny 23-01-2020 Odpowiedź - 16.01.2020 E-mail  
10 1117/2020 10 16-01-2020 Dotyczy aplikacji mobilnej "Ostróda - zgłoś problem" /Wniosek Wydział Organizacyjny 29-01-2020 /Odpowiedź - 30.01.2020 E-mail  
11 1118/2020 11 16-01-2020 Dot. Zarządzenia nr 250/2019 z dnia 31.12.2019 r. /Wniosek Wydział Organizacyjny 29-01-2020 /Odpowiedź E-mail  
12 1338/2020 12 20-01-2020 Dot. porozumienia w zakresie zarządzania ulicami bedącymi drogami powiatowymi /Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 03-02-2020

/Porozumienie

/Aneks nr 1

/Aneks nr 2

Aneks nr 4

Aneks nr 5

Sprawozdanie I Półrocze

Sprawozdanie II półrocze

Korekta sprawozdania

Pismo1

Pismo2

Pismo3

Pismo4

Pismo5

/Odpowiedź - 31.01.2020 r.

 

E-mail  
13 1339/2020 13 20-01-2020 Dot. przesłania aktualnej mapy miasta Ostróda z uwzglednieniem dróg powiatowych na terenie granic administracyjnych miasta Ostróda Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 03-02-2020 /Odpowiedź - 31.01.2020 r. E-mail  
14 1610/2020 14 22-01-2020 Zestawienie zawartych przez Gminę Miejską Ostróda umów w 2019 r. na realizacje zadań publicznych w okresie od 18.07-31.12.2019 r. - Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 05-02-2020 Odpowiedź 04.02.2020 Przesyłka pocztowa  
15 2398/2020 15 31-01-2020 Skan treści umowy najmu działki nr 291

Wniosek

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzenej 14-02-2020 Odpowiedź    
16 2683/2020 16 04-02-2020 Informacja na temat  Burmistrzów z kadencji w latach 1990-2002 Wniosek Wydział Organizacyjny 18-02-2020 Odpowiedź 11.02.2020 r. E-mail  
17 2747/2020 17 05-02-2020 Informacja nt. prac na uchwałami dot. przeciwko ideologii LGBT, Samorządowej Karty Praw Rodziny Wniosek Biuro Obsługi Rady 19-02-2020 Odpowiedź 17.02.2020 E-mail  
18 3053/2020 18 10-02-2020 Udostępnienia wniosku Radnych Rady Miejskiej o zwołanie sesji Rady, udostępnienie listy zaproszonych gości Wniosek Biuro Obsługi Rady 24-02-2020 Odpowiedź 17.02.2020 E-mail  
19 3849/2020 19 18-02-2020 Dot. zatrudnienia Sekretarza Miasta, promocji i reklamy, zatrudnienia w Urzędzie Miejskim oraz MOPS w Ostródzie Wniosek Wydział Organizacyjny 03-03-2020      
20 3935/2020 20 19-02-2020 Remont hali MOS Wniosek Wydział Inwestycji 04-03-2020      
21 4041/2020 21 20-02-2020 Skan umowy najmu działki Wniosek Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 05-03-2020 Odpowiedź 25.02.2020 E-mail  
22 3981/2020 22 19-02-2020 Skany ofert złożonych przez Wykonawców na kompleksowe utrzymanie czystości w budynku basenu w Ostródzie /Wniosek Biuro Zamówień Publicznych 04-03-2020

Wezwanie art.26 ust. 3 uPzp.pdf

Oferta PRB Sp.z o.o..pdf

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf

Wezwanie art. 26

Wezwanie art. 90 ust.1 uPzp z wyjaśnieniami

Oferta Wulkan

Odpowiedź- 05.03.2020 r.

E-mail  
23 5064/2020 23 05-03-2020 Dot. nagród pracowników Urzędu za okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy 19-03-2020 Odpowiedź - 23.03.2020 r. E-mail  
24 4251/2020 24 25-02-2020 Dot. drogi rowerowej na ul. Piaskowej Wniosek Wydział Inwestycji 10-03-2020 Odpowiedź - 13.03.2020 E-mail  
25 3112/2020 25 11-02-2020 Dot. raportu o stanie gminy wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 25-02-2020 Odpowiedź - 25.02.2020 r.  E-mail   
26 4064/2020 26 21-02-2020 Dot. kosztów organizacji Festiwalu Muzyki Tanecznej Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 06-03-2020 Odpowiedź - 03.03.2020 r.  E-mail   
27 5692/2020 27 11-03-2020 Dot. remontu hali sportowej przy ul. Piłsudskiego   Wydział Inwestycji 25-03-2020      
28 6155/2020 28 13-03-2020 Dot. wydłużenia postępowania przez CBA Wniosek Wydział Organizacyjny 27-03-2020 Odpowiedź -20.03.2020 r.  E-mail  
29 6232/2020 29 17-03-2020 Dot. systemu bezpieczeństwa informacji w urzędzie Wniosek  Wydział Organizacyjny 31-03-2020 Odpowiedź Wypełniona ankieta   
30 3810/2020 30 17-02-2020 Dot. informacji dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2019  Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  02-03-2020 Odpowiedź-19.02.2020 r.  Wypełniona ankieta   
31 3823/2020 31 18-02-2020 Dot. urządzeń badajacych jakosć powietrza  Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  03-03-2020 Odpowiedź -28.02.2020 r.  E-mail  
32 4989/2020 32 04-03-2020 Dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  18-03-2020 Odpowiedź - 16.03.2020 r.  E-mail   
33 4252/2020 33 24-02-2020 Serce na nakrętki - pytania  Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych  09-03-2020 Odpowiedź - 03.03.2020 r. E-mail  
34 757/2020 34 26-03-2020 Dot. realizacji umowy nr ZP.272.10.2019 Wniosek Referat Rozwoju Lokalnego 09-04-2020

Odpowiedź - 02.04.2020 r.

Zał. do odpowiedzi

Zał. do odpowiedzi -oswiadczenie o naliczeniu kar

E-mail  
35 7066/2020 35 01-04-2020 Dot. udostępnienia protokołów wszystkich komisji Rady Miejskiej w Ostródzie za okres 14.08.2019 r. - 31.03.2020 r. Wniosek Biuro Obsługi Rady 15-03-2020 Odpowiedź -09.03.2020 E-mail  
36 7252/2020 36 03-04-2020 Dot. budżetu obywatelskiego Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 17-04-2020 Odpowiedź - 17.04.2020 E-mail  
37 7576/2020 37 10-04-2020 Dot. wydanych decyzji środowiskowych i warunków zabudowy w zakresie OZE Wniosek Wydział Geodezji i Gospdoarki Przestrzennej 24-04-2020 Odpowiedź - 20.04.2020 r. E-mail  
38 7358/2020 38 06-04-2020 Dot. danych firm , które świadczą usługi dla miasta pod kątem usług komunalnych, sprzątania ulic i przystanków, obsługi terenów zielonych Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 20-04-2020 Odpowiedź - 17.04.2020 r. E-mail  
39 8323/2020 39 27-04-2020 Dot. przekazania Poczcie Polskiej spisu wyborców Wniosek Wydział Spraw Obywatelskich 11-05-2020 Odpowiedź-30.04.2020 r. E-mail  
40 8311/2020 40 24-04-2020 Dot. podjętych przez gminę środków ochrony krajobrazu Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 08-05-2020 Odpowiedź - 05.05.2020 r. Wypełniona ankieta  
41 8561/2020 41 04-05-2020 Dot. teleopieki Wniosek Wydział Organizacyjny 18-05-2020 Odpowiedź - 07.05.2020 r. E-mail   
42 7847/2020 42 20-04-2020 Dot. pomieszczeń zajmowanych przez PCK Wniosek Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 04-05-2020 Odpowiedź - 04.05.2020 r.  Przesyłka pocztowa   
43 8042/2020 43 21-04-2020 Dot.pomieszczeń zajmowanych przez PCK Wniosek Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 05-05-2020 Odpowiedź - 04.05.2020 r.  Przesyłka pocztowa   
44 8238/2020 44 24-04-2020 Dot. pomieszczeń zajmowanych przez PCK Wniosek Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 09-05-2020 Odpowiedź - 04.05.2020 r.  Przesyłka pocztowa   
45 8927/2020 45 11-05-2020 Dot. bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pienieżnych za lata 2010-2019 Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy  25-05-2020  Odpowiedź - 14.05.2020 r.  E-mail  
46 8928/2020 46 11-05-2020 Dot. uchwał wymiaru podatku od nieruchomości w latach 2010-2019, uchwał budżetowych, wysokosci zadłużenia i wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2019  Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy  25-05-2020 Odpowiedź - 14.05.2020 r.  E-mail   
47 9294/2020 47 19-05-2020 Dot. oczyszczania linii brzegowej jeziora Drwęckiego  Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  02-06-2020 Odpowiedź - 26.05.2020 r.  E-mail   
48 9347/2020 48 20-05-2020 Dot. remontu hali MOS Wniosek Wydział Inwestycji  03-06-2020

Odpowiedź 02.06.2020 r.

Pismo 1

Pismo 2

Pismo 3

Pismo 4

Pismo 5

Pismo 6

E-mail  
49 9410/2020 49 21-05-2020 Dot. zasad funkcjonowania organów władzy publicznej, polityki władz, danych publicznych  Wniosek Wydział Organizacyjny  04-06-2020 Wypełniono ankietę 05.06.2020 r. Wypełniono ankietę  
50 8939/2020 50 11-05-2020 Dot. danych dotyczących energii elektrycznej  Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  25-05-2020

Odpowiedź-25.05.2020 r.

Odpowiedź - 22.06.2020 r.

   
51 9436/2020 51 22-05-2020 Dot. protokołów z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Wniosek Biuro Obsługi Rady  05-06-2020      
52 9084/2020 52 12-05-2020 Dot. protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wniosek Biuro Obsługi Rady 26-05-2020 Odpowiedź - 25.05.2020 r. E-mail  
53 - 53 22-04-2020 Dot. dostawy oświetlenia scenicznego  Wniosek Biuro Zamówień Publicznych  06-05-2020 Odpowiedź - 22.04.2020 r. E-mail  
54 - 54 12-05-2020 Dot. informacji z otwarcia ofert - opracowanie analizy ruchu dla Miasta Ostróda  Wniosek Biuro Zamówień Publicznych  26-05-2020 Odpowiedź - 13.05.2020 r. E-mail  
55 9444/2020 55 22-05-2020 Dot. skanu pozwu Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 05-06-2020

Odpowiedź 03.06.2020 r.

 

Pozew

Przesyłka pocztowa  
56 9614/2020 56 26-05-2020 Dot. przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wniosek Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 10-06-2020 Odpowiedź - 08.06.2020 r.    
57 9460/2020 57 21-05-2020 Dot. budżetu obywatelskiego  Wniosek Referat Monitorowania i Planowania Strategicznego  04-06-2020 Odpowiedź - 02.06.2020 r. E-mail  
58 9477/2020 58 22-05-2020 Dot. wpływów z podatków, wpływów z subwencji oraz przychodów budżetowych w 2020 r. w związku z pandemią Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy 05-06-2020 Odpowiedź - 29.05.2020 r. E-mail  
59 9964/2020 59 02-06-2020 Dot. Młodzieżowej Rady Gminy Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych  16-06-2020 Odpowiedź - 05.06.2020 r.    
60 10011/2020 60 02-06-2020 Dot. dotacji oświatowych Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 16-06-2020

Odpowiedź - 15.06.2020 r.

Odpowiedź - 30.06.2020 r.

Przesyłka pocztowa  
61 9313/2020 61 19-05-2020 Dot. montażu barierek Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 02-06-2020 Odpowiedź - 09.06.2020 r. Przesyłka pocztowa  
62 10030/2020 62 03-06-2020 Dot. akcji informacyjnych, promocyjnych dla mieszkańców gminy w związku z obowiązkiem segregacji śmieci Wniosek Wydział Gospdoarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 17-06-2020 Odpowiedź - 15.06.2020 r. E-mail  
63 10572/2020 63 15-06-2020 Dot. elektromobilności Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 29-06-2020 Odpowiedź 26.06.2020 r.  Ankieta   
64 11304/2020 64 22-06-2020 Dot. konsultacji zamiaru odwołania Dyrekotra Centrum Kultury Wniosek Wydział Organizacyjny 06-07-2020 Odpowiedź- 25.06.2020 r. E-mail  
65 11308/2020 65 22-06-2020 Dot. realizacji umowy na wdrożenie e-usług Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 06-07-2020 Odpowiedź - 01.07.2020    
66 11829/2020 66 29-06-2020 Dot. postępowania CBA w sprawie Autodromu Wniosek Wydział Organizacyjny  13-07-2020

Odpowiedź - 13.07.2020

   
67 - 67

24-06-2020

01-07-2020

Dot. oferty w postępowaniu OR.271.186.2020

Wniosek

Wniosek 1

Biuro Zamówień Publicznych

08-07-2020

15-07-2020

 

Odpowiedź, załącznik - 29-06-2020

Odpowiedź 1 - 03.07.2020

E-mail

E-mail

 
68 12077/2020 68 01-07-2020 Dot. informacji z zakresu oświaty Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 15-07-2020 Odpowiedź - 13.7.2020 r.    
69 - 69 26-06-2020 Dot. udostepnienia protokołów postepowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie ubezpieczeń

Wniosek

Protokół 2017

Protokół 2019

Biuro Zamówień Publicznych 10-07-2020 Odpowiedź 07-07-2020 E-mail  
70   70 13-07-2020 Dot. sposobu wyliczania dotacji oświatowej Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 27-07-2020 Odpowiedź - 27-07-2020    
71   71 10-07-2020 Dot.wykazu punktów poboru energii na terenie Miasta Ostróda oraz wykazu punktów poboru energii podległych jednostek Wniosek Wydział Gospdoarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 24-07-2020

Odpowiedź - 15-07-2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

   
72   72 15-07-2020 Dot. udostępnienia załączników 4a do wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 29-07-2020 Odpowiedź 16-07-2020 E-mail  
73   73 09-07-2020 Dot.ilości zgonów osób w wieku 14-24 lata zgłoszonych w USC Ostróda w latach 2013-2019 Wniosek Urząd Stanu Cywilnego 23-07-2020 Odpowiedź z 17-07-2020 Ankieta GOOGLE  
74   74 16-07-2020 Dot. systemu EZD Wniosek Wydział Organizacyjny 30-07-2020

Odpowiedź z 28-07-2020

Załącznik

   
75   75 16-07-2020 Dot. korzystania z usług osób fizycznych lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: obsługi prawnej, usługi IOD, przeprowadzenia audytu wewnętrznego, przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa, Wniosek Wydział Organizacyjny 30-07-2020 Odpowiedź z 28-07-2020    
76   76 21-07-2020 Dot. zatrudnienie na stanowisku: audytor wewnętrzny Wniosek Wydział Organizacyjny 04-08-2020      
77   77 22-07-2020 Dot. umowy z firmą ZETO SOFTWARE Wniosek Wydział Organizacyjny 05-08-2020