Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Centralny Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej - 2020 rok

LP

NR PISMA

NUMER WNIOSKU W CENTRALNYM REJESTRZE WNIOSKÓW

DATA WPŁYWU

PRZEDMIOT WNIOSKU

WNIOSEK

KOMÓRKA WIODĄCA

TERMIN WYZNACZONY NA ODPOWIEDŹ

DATA I TREŚĆ ODPOWIEDZI

FORMA ODPOWIEDZI

 

 

UWAGI

1

52/2020

1

02-01-2020

wyjazdy zagraniczne i krajowe, których koszty ponosił samorząd miejski w okresie od lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - p. Jacek Piech OstrodaOnline.pl

wniosek

Wydział Organizacyjny

16-01-2020

 

 

 

2 120/2020 2 02-01-2020 Informacja w zakresie Miejskiego Powitania Nowego Roku (31 grudnia 2019 r.) - p. Jacek Piech OstrodaOnline.pl /Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 16-01-2020      
3 121/2020 3 02-01-2020 Informacja w zakresie Ostródzkiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego i Miejskiego Spotkania Opłatkowego (19-23 grudnia 2019 roku) - p. Jacek Piech OstrodaOnline.pl Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 16-01-2020      
4 51/2020 4 02-01-2020 Nagrody pracowników Urzedu Miejskiego w Ostródzie oraz kierowników jednostek Gminy Miejskiej Ostróda za okres 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. - p. Jacek Piech OstrodaOnline.pl /Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy 16-01-2020      
5 342/2020 5 08-01-2020 Udostępnienie niepodpisanej korespondencji (tzw. anonimów), które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej w Ostródzie w 2019 roku oraz regulaminu rozpatrywania anonimowej korespondencji - p. Michał Iszoro Obywatelski Patrol   Biuro Obsługi Rady 22-01-2020      
6 337/2020 6 08-01-2020 Udostępnienie niepodpisanej korespondencji (tzw. anonimów), które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w 2019 r., z wyłączeniem Biura Rady Miejskiej oraz regulaminu rozpatrywania anonimowej korespondencji - p. Michał Iszoro Obywatelski Patrol   Wydział Organizacyjny 22-01-2020