Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Centralny Rejestr Wniosków o udzielenie informacji publicznej - 2020 rok

LP

NR PISMA

NUMER WNIOSKU W CENTRALNYM REJESTRZE WNIOSKÓW

DATA WPŁYWU

PRZEDMIOT WNIOSKU

WNIOSEK

KOMÓRKA WIODĄCA

TERMIN WYZNACZONY NA ODPOWIEDŹ

DATA I TREŚĆ ODPOWIEDZI

FORMA ODPOWIEDZI

 

 

UWAGI

1

52/2020

1

02-01-2020

wyjazdy zagraniczne i krajowe, których koszty ponosił samorząd miejski w okresie od lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - p. Jacek Piech OstrodaOnline.pl

wniosek

Wydział Organizacyjny

16-01-2020

Pismo uzupełnienie braków formalnych z dn. 09.01.2020 r.

 

 

2 120/2020 2 02-01-2020 Informacja w zakresie Miejskiego Powitania Nowego Roku (31 grudnia 2019 r.) - p. Jacek Piech OstrodaOnline.pl /Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 16-01-2020 /Odpowiedź - 16.01.2020 Email  
3 121/2020 3 02-01-2020 Informacja w zakresie Ostródzkiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego i Miejskiego Spotkania Opłatkowego (19-23 grudnia 2019 roku) - p. Jacek Piech OstrodaOnline.pl Wniosek Wydział Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju 16-01-2020 /Odpowiedź - 16.01.2020 Email  
4 51/2020 4 02-01-2020 Nagrody pracowników Urzedu Miejskiego w Ostródzie oraz kierowników jednostek Gminy Miejskiej Ostróda za okres 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. - p. Jacek Piech OstrodaOnline.pl /Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy 16-01-2020 /Pismo o uzupełnienie braków formalnych  z dnia 14.01.2020    
5 342/2020 5 08-01-2020 Udostępnienie niepodpisanej korespondencji (tzw. anonimów), które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej w Ostródzie w 2019 roku oraz regulaminu rozpatrywania anonimowej korespondencji - p. Michał Iszoro Obywatelski Patrol Wniosek Biuro Obsługi Rady 22-01-2020 Odpowiedź 21.01.2020 Emeil  
6 337/2020 6 08-01-2020 Udostępnienie niepodpisanej korespondencji (tzw. anonimów), które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w 2019 r., z wyłączeniem Biura Rady Miejskiej oraz regulaminu rozpatrywania anonimowej korespondencji - p. Michał Iszoro Obywatelski Patrol Wniosek Wydział Organizacyjny 22-01-2020 /Odpowiedź 21.01.2020 Email  
7 516/2020 7 10-01-2020 Wykaz zapłaconych faktur i dokonanych rozliczeń ze wszystkimi kontrahentami od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. - Michał Iszoro Obywatelski Patrol Wniosek Wydział Finansowo - Budżetowy 24-01-2020 /Odpowiedź - 21.01.2020 r. Email  
8 517/2020 8 10-01-2020 Dot. zarządzenia nr 250/2019 Burmistrza Miasta ostróda z dnia 31 grudnia 2019 r. Wniosek Wydział Organizacyjny 24-01-2020 Odpowiedz - 15.01.2020 r. Email  
9 509/2020 9 09-01-2020 Dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Gminy Miejskiej Ostróda - MDP Polska Sp. z o.o. Sp.k. Wniosek Wydział Organizacyjny 23-01-2020 Odpowiedź - 16.01.2020 Email  
10 1117/2020 10 16-01-2020 Dotyczy aplikacji mobilnej "Ostróda - zgłoś problem" - Michał Iszoro Obywatelski Patrol /Wniosek Wydział Organizacyjny 29-01-2020 /Odpowiedź - 30.01.2020 Emeil  
11 1118/2020 11 16-01-2020 Dot. Zarządzenia nr 250/2019 z dnia 31.12.2019 r. - Michał Iszoro Obywatelski Patrol /Wniosek Wydział Organizacyjny 29-01-2020 /Odpowiedź Emeil  
12 1338/2020 12 20-01-2020 Dot. porozumienia w zakresie zarządzania ulicami bedącymi drogami powiatowymi - Michał Iszoro /Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 03-02-2020

/Porozumienie

/Aneks nr 1

/Aneks nr 2

Aneks nr 4

Aneks nr 5

Sprawozdanie I Półrocze

Sprawozdanie II półrocze

Korekta sprawozdania

Pismo1

Pismo2

Pismo3

Pismo4

Pismo5

/Odpowiedź - 31.01.2020 r.

 

Emeil  
13 1339/2020 13 20-01-2020 Dot. przesłania aktualnej mapy miasta Ostróda z uwzglednieniem dróg powiatowych na terenie granic administracyjnych miasta Ostróda - Michał Iszoro Wniosek Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 03-02-2020 /Odpowiedź - 31.01.2020 r. Emeil  
14 1610/2020 14 22-01-2020 Zestawienie zawartych przez Gminę Miejską Ostróda umów w 2019 r. na realizacje zadań publicznych w okresie od 18.07-31.12.2019 r. - Piotr Kołodziejski Wniosek Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 05-02-2020