Wersja nieobowiązująca z dnia

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

Kontrola zarządcza to ogół działań Burmistrza, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej i ich pracowników, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej jest zapewnienie:

 1. zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. skuteczności i efektywności działania,
 3. wiarygodności sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych,
 4. ochrony wszystkich rodzajów zasobów,
 5. przestrzegania i promowania wartości etycznych i zasad etycznego postępowania,
 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 7. monitoringu działań,
 8. zarządzania ryzykiem.

Kontrola zarządcza w Urzędzie Miejskim w Ostródzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej  składa się z sześciu wzajemnie powiązanych elementów:

 1. środowiska wewnętrznego,
 2. wyznaczonych celów i zadań,
 3. zarządzania ryzykiem,
 4. mechanizmów kontroli,
 5. informacji i komunikacji,
 6. monitorowania i oceny.

 Uregulowania prawne normujące kontrolę zarządczą w Urzędzie Miejskim w Ostródzie:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z poźn. zm.) – Dział I, Rozdział 6;
 2. Komunikat Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

Akty wewnętrzne określające zasady funkcjonowania kontroli zarządczej.

 1. Zarządzenie Nr 286/2016 w sprawie: określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Ostródy oraz zasad jej koordynacji
 2. Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie;
 3. Zarządzenie Nr 251/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2020 rok, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 4. Zarządzenie Nr 271/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2021 rok, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

 

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.