Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 286/2016 w sprawie: określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzedzie Miejskim w Ostródzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Ostródy oraz zasad jej koordynacji

Załączniki

Treść aktu

Załączniki