Wersja nieobowiązująca z dnia

Sprawozdania, Strategie, Raporty

REALIZACJA POLITYKI OŚWIATOWEJ

1. Sprawozdanie z realizacji polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Miejską Ostróda w latach 2012-2018

Sprawozdanie,

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania,

Załącznik Nr 2.11.1, Załącznik Nr 2.11.2, Załącznik Nr 2.11.3,  Załącznik Nr 2.11,4, Załącznik Nr 2.11.5, Załącznik Nr 2.11.6,

Załącznik Nr 2.11.7,  Załącznik Nr 2.11.8, Załącznik Nr 2.11.9, Załącznik Nr 2.11.10, Załącznik Nr 2.11.11

 

Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

 

STRATEGIA MIASTA OSTRÓDA

1. Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OSTRÓDA DO ROKU 2023

  1. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostróda do roku 2023

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2. Uchwała Nr XL/295/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego