Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Załączniki

Załączniki