Wersja nieobowiązująca z dnia

Sprawozdania, Strategie, Raporty

REALIZACJA POLITYKI OŚWIATOWEJ

1. Sprawozdanie z realizacji polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Miejską Ostróda w latach 2012-2018

Sprawozdanie,

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania,

Załącznik Nr 2.11.1, Załącznik Nr 2.11.2, Załącznik Nr 2.11.3,  Załącznik Nr 2.11,4, Załącznik Nr 2.11.5, Załącznik Nr 2.11.6,

Załącznik Nr 2.11.7,  Załącznik Nr 2.11.8, Załącznik Nr 2.11.9, Załącznik Nr 2.11.10, Załącznik Nr 2.11.11

 

Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

STRATEGIA MIASTA OSTRÓDA

  1. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostróda do roku 2023