Wersja nieobowiązująca z dnia

Sprawozdania, Strategie, Raporty

REALIZACJA POLITYKI OŚWIATOWEJ

1. Sprawozdanie z realizacji polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Miejską Ostróda w latach 2012-2018

Sprawozdanie,

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania,

Załącznik Nr 2.11.1, Załącznik Nr 2.11.2, Załącznik Nr 2.11.3,  Załącznik Nr 2.11,4, Załącznik Nr 2.11.5, Załącznik Nr 2.11.6,

Załącznik Nr 2.11.7,  Załącznik Nr 2.11.8, Załącznik Nr 2.11.9, Załącznik Nr 2.11.10, Załącznik Nr 2.11.11