Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Spraw Obywatelskich - OS

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Wydział Spraw Obywatelskich

 • Naczelnik:
  Izabela Długosz
 • Siedziba:
  Urząd Miejski
  ul. Adama Mickiewicza 24
  14-100 Ostróda
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
  Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

  1. Prowadzenie rejestru mieszkańców i wykonywanie zadań z zakresu spraw meldunkowych,

  2. Prowadzenie Rejestru Dowodów osobistych oraz wykonywanie wszelkich spraw w tym zakresie,

  3. Nadawanie PESEL na indywidualny wniosek mieszkańca wniesiony do organu,

  4. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców,

  5. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych  oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,

  6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych

  7. Prowadzenie  i aktualizowanie  rejestru wyborców i wydawanie  w tym zakresie decyzji,

  8. Sporządzanie spisów wyborców,

  9. Przygotowanie  prowadzenie kwalifikacji wojskowej,

  10. Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe,

  11. Prowadzenie spisów powszechnych ludności i mieszkań,

  12. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

  13. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem i wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w  
        miejscu i poza miejscem sprzedaży,

  14. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem i wygaszaniem   zezwoleń na transport drogowy taksówką,

  15. Prowadzenie kontroli w zakresie zgodności z przepisami ustawy i warunkami udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

  16. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne,

  17. Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych na terenie miasta i przygotowywanie decyzji zakazujących zgromadzeń publicznych,

  18. Wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych.

 • Telefon kontaktowy:89-642-94-29
 • Godziny urzędowania:
  7:30-15:30