Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Dostawa autobusów w ramach Projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie.

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ostródzie

TED/UZP: ZP.271.7.2017

Załączniki: