Wersja obowiązująca z dnia

Pełnienie funkcji biegłego rewidenta w ramach projektu "Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty