Wersja obowiązująca z dnia

Interpelacja Ryszarda Kowalskiego Radnego Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie odznaczeń dla Członków Orkiestry Miejskiej w Ostródzie (BOR.0003.1.2024)

Załączniki