Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek Dariusza Sągola Radnego Rady Miejskiej w Ostródzie do budżetu miasta Ostródy na 2024 rok (BOR.0003.41.2023)

Załączniki