Wersja obowiązująca z dnia

Interpelacja Mariusza Bojarowskiego Radnego Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie opłat za śmieci w Ostródzie (BOR.0003.5.2024)

Załączniki