Wpis do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie
Wersja z dnia

Wpis do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie

Termin załatwienia

do 14 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie

 Ul. Adama Mickiewicza 24 pok. Nr 106

Telefon kontaktowy

Anna Gęstwicka, Anita Titz

89 642-94-55, 89-642-94-85

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

Sposób załatwienia

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi - czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, polem biwakowym

Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu usług z tym związanych

Osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych  proszone są o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

  Formularzu KT-1 sprawozdanie o wykorzystywaniu turystycznego obiektu noclegowego- dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, 

formularzu KT-2 wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego - dotyczy  obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Sprawozdania można przekazywać:

– za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

– w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów


Formularze do pobrania ze strony www.stat.gov.pl

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie

 Ul. Adama Mickiewicza 24 pok. Nr 105

Wymagane Dokumenty

-wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarski,

- kserokopia NIP,

- kserokopia odpisu z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Czas realizacji

do 14 dni

Opłaty

bez opłat

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022, poz 2000 ze zm.)

2.     art. 38 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2022r., poz. 2185)

3.     Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017r, poz. 2166)

4.     Zarządzenie Nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie bazy noclegowej turystyki

Powiadomić urząd o zakończeniu działalności - link do strony

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załączniki