Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ NR 353 POZNAŃ- SKANDAWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DROGOWOKOLEJOWEGO

Numer zamówienia: 541692-N-2017

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Załączniki: