Wersja obowiązująca z dnia

Drogi wewnętrzne

Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - w ciągu 1 miesiąca.

Osoba kontaktowa

Magdalena Zumbrzycka

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy, tj. :
od poniedziałku do piątku - 730-1530

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89 642-94-60

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Wymagane Dokumenty

1.    Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, wraz z niezbędnymi załącznikami

Opłaty

Wysokość opłat za decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Miejskiej Ostróda ustala się na podstawie wyliczeń indywidualnych.

Podstawy prawne:

Załączniki