Wersja obowiązująca z dnia

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

Termin załatwienia

bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jak 7 dni

Osoba kontaktowa

Konrad Nalewajko, Dagmara Wereda

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 204 G

Telefon kontaktowy

 89 642-94-24, 89 642 94 71

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 204 G

Wymagane Dokumenty

Wniosek

Opłaty

Od zaświadczenia o przeznaczeniu w planie 17 zł, na konto urzędu BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789 (art.1 Ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142)
 

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.).