Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

Termin załatwienia

bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jak 7 dni

Osoba kontaktowa

Konrad Nalewajko, Dagmara Wereda

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 204 G

Telefon kontaktowy

 89 642-94-24, 89 642 94 71

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 204 G

Wymagane Dokumenty

Wniosek

Opłaty

. Od zaświadczenia o przeznaczeniu w planie 17 zł, opłata gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezgotówkowo na konto urzędu ( art.1 Ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.z 2019 r., poz.1000)
 

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 293).