Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

Termin załatwienia

bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Konrad Nalewajko, Dagmara Wereda

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202 G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-71, 89 642 94 24

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl, malgorzata@um.ostroda.pl, nalewajko@um.ostroda.pl, dagmara@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202 G

Wymagane Dokumenty

Opłaty

. Od zaświadczenia o przeznaczeniu w planie 17 zł, opłata gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezgotówkowo na konto urzędu ( art.1 Ustawy o opłacie skarbowej Dz. U.z 2018r., poz.1044)
 

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.).