Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

Termin załatwienia

bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Dagmara Wereda, Konrad Nalewajko

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 204 G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-71

Adres e-mail

malgorzata@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 204 G

Wymagane Dokumenty

Opłaty

. Od zaświadczenia o przeznaczeniu w planie 17 zł, opłata gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezgotówkowo na konto urzędu ( art.1 Ustawy o opłacie skarbowej Dz. U.z 2016r., poz.1827)
 

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).